February 2020
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

Geslo ? Uporabnik ?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

DEJAVNOSTI IN REZULTATI

V nadaljevanju je pregled glavnih projektnih aktivnosti in razpoložljivih rezultatov:

Anketa o izmenjavi podatkov

K sodelovanju v spletni anketi bodo povabljene lokalne oblasti, energetski svetovalci in upravljavci ter energetska podjetja iz različnih evropskih držav. Le-ti bodo delili svoje dejanske izkušnje o energetski izmenjavi podatkov, s posebnim poudarkom na pripravi evidenc o izhodiščnih vrednostih emisij (BEI) in pripravi trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP). Anketa bo osnovana na posredovanju informacij iz obstoječih praks na področju zbiranja in izmenjave energetskih podatkov ter tudi o ovirah, s katerimi se soočajo pri svojem delu.

Za dostop do ankete klikni tukaj.

Analiza EU in nacionalni pravni okviri

Dostop do kakovostnih energetskih podatkov je močno odvisen od zakonodajnih okvirov, ki urejajo energetski sektor, politiko same konkurence in potrošniško politiko. Zato je ena od prvih nalog projektnih partnerjev MESHARTILITY, analizirati EU in nacionalne pravne okvire, ki neposredno vplivajo na zbiranje in izmenjavo podatkov o energiji. Analiza bo pomagala opredeliti ‘’podatkovne izzive in ovire’’ na evropski in nacionalni ravni (12 držav) in posledično predlagala rešitve za premagovanje teh ovir.

Januarja 2013 bo izšlo poročilo o analizi pravnih okvirov za izmenjavo podatkov.

EU in nacionalne okrogle mize

Ključni deležniki, energetska podjetja in lokalne oblasti iz 12 držav članic, bodo povabljene k sodelovanju na okroglih mizah z namenom, da delijo svoje znanje na področju energetskega zbiranja podatkov in izmenjave ter za podporo izboljšanja EU. Načrtovani sta dve okrogli mizi na regionalni in nacionalni ravni, z najmanj 15 udeležencev na vsaki izmed teh.

Prva okrogla miza se bo izvedla spomladi 2013.

Podpis lokalnih sporazumov o sodelovanju

Eden od glavnih rezultatov iz prvih nacionalnih okroglih miz bo sprejet osnutek lokalnega sporazuma o sodelovanju in o izmenjavi podatkov, ki bo v nadaljevanju podpisan med lokalnimi oblastmi in energetskimi podjetji in možno tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi, ki lahko zagotavljajo zanesljive podatke o energiji (ESCO, itd.). Potrjeni sporazumi bodo pomagali ustvariti „win-win” situacijo v medsebojnih odnosih in razvoj trajnostnih energetskih akcijskih načrtov, kateri bodo temeljili na dejanskih podatkih iz 72 občin iz 12 držav.

Razvoj delovnega okvirja in smernic za pridobitev podatkov za občine

Publikacija z opisanimi smernicami bo ponudila praktične usmeritve lokalnim organom za reševanje izzivov pri pridobitvi podatkov. Namenjena bo predvsem za tehnično osebje in za svetovalce, ki sodelujejo pri pripravi lokalnih osnovnih evidenc emisij (BEI) in z trajnostmi energetskimi akcijskimi načrti (SEAP). Publikacija bo med drugimi:

  • opisala zahteve za razčlenitev podatkov (Kakšne vrste podatkov so potrebne za pripravo BEI in SEAP?);
  • predlagala načine pridobivanja podatkov in vključitev potencialnih partnerjev za zagotovitev podatkov, potrebnih za uspešno trajnostno energetsko načrtovanje;
  • povzela karakteristične podatkovne izzive za lokalne oblasti v Evropi in priporočila načine za spopadanje s temi izzivi;
  • zagotovila seznam virov podatkov na nacionalnem ali regionalnem nivoju.

Priprava trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP-ov)

72 izbranih občin iz različnih držav bo podprtih pri razvoju in izdelavi trajnostnih energetskih načrtov na osnovi izhodiščnih emisij (BEI), ki temeljijo na zanesljivih podatkih od spodaj navzgor. Le ti se bodo pridobili od energetskih podjetij in obdelali za potrebe lokalnih skupnosti oz. občin.

Izvedba vsaj 144 ukrepov predvidenih v lokalnih SEAP-ih

V prvem letu po zaključku SEAPa bo vsaka od 72 občin izbrala in izvedla vsaj dva ukrepa, predvidena v trajnostnem energetskem akcijskem načrtu. Izbrani ukrepi bodo vodili k zmanjšanju emisij CO2, varčevanju z energijo in k uporabi obnovljivih virov energije. Vodili tudi k mobilizaciji novih naložb in ustvarjanju novih delovnih mest. Projektni partnerji bodo podprli pripravo teh ukrepov z iskanjem ustreznih virov financiranja in, če je potrebno, z razvijanjem investicijskih načrtov.

Povzetki vseh izvedenih ukrepov bodo objavljeni v podoknu ‘’Primeri dobrih praks’’, da bi tako služili kot motivacija za druge evropske lokalne oblasti.

Širjenje rezultatov projekta in povečanje števila podpisnikov Konvencije županov (CoM)

Za dosego boljše prepoznavnosti projektnih aktivnosti in rezultatov, bodo projektni partnerji izvedli številne komunikacijsko desiminacijske aktivnosti. Uporabili bodo komunikacijska orodja, kot so: spletne strani projekta, projektni letaki, projektne e-novice, predstavitve projekta na različnih evropskih in nacionalnih dogodkih, organizacija lokalnih energetskih dnevov itd.

Partnerji projekta MESHARTILITY se bodo tudi združili z drugimi projekti, z namenom, da bi ustvarili sinergije z njihovimi aktivnostmi.

 

Logo IEE

Edini odgovoren za vsebino te spletne strani je avtor. Vsebina te spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije. Niti EASME niti Evropska komisija nista odgovorni za kakršnokoli uporabo informacij iz te spletne strani.