November 2019
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Geslo ? Uporabnik ?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

O MESHARTILITY projektu

Cilj projekta MESHARTILITY (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) je razvoj rešitev in orodij, ki bi olajšale izmenjavo podatkov med energetskimi službami in lokalnimi oblastmi. Le ti se rabijo za ocenjevanje lokalnih emisij toplogrednih plinov (TGP) in za načrtovanje ukrepov za rešitev tega problema. Te rešitve in orodja bodo pomagale mestom oz. lokalnim skupnostim pri razvoju in pripravi trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAPs), predvsem za mesta, ki so podpisniki Konvencije županov. 

V raziskavi se bo obravnavalo:

 • "lastništvo" podatkov,
 • dostopnost do podatkov,
 • kakovost podatkov,
 • posodobitve podatkov,
 • pristop podatkovne povezanosti (če obstaja): od zgoraj – navzdol in od spodaj – navzgor

Logo Porozumienie BurmistrzowKonvencija županov je glavna pobuda Evropskega gibanja za vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti, ki se prostovoljno zavežejo za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov na njihovih geografskih področjih. S podpisom Konvencije županov se člani zavežejo, da imajo namen doseči in preseči cilj Evropske unije za znižanje CO2 emisij za 20% do leta 2020.

Za dosego svoje politične zavezanosti v konkretnih ukrepih in projektih, morajo vse članice pripraviti osnovno evidenco emisij ter razviti in izvajati akcijski načrt za trajnostno energijo.

Več informacij o tej ambiciozni iniciativi lahko najde na spletni strani: www.eumayors.eu

Da bi lahko razvili v območju občine uspešen SEAP ali podoben lokalni energijsko povezan program, je potrebno imeti podrobne podatke o energijski proizvodnji in porabi. S tem načinom je možno določiti kateri sektor v občini povzroča največje probleme, v smislu toplogrednih izpustov (TGP- toplogredni plini), in pa omogoča določitve v katera območja je lahko vključen prehod v trajnostni energetski razvoj. Vse to bo omogočalo učinkovito načrtovanje aktivnosti in ukrepov za občinsko upravo in seveda v razvoj celotne lokalne skupnosti.

Dostop do zanesljivih podatkov o energiji bo občinam omogočil nadziranje učinkovitosti vključenih strategij in načrtov. Ti podatki so običajno posredovani s strani energijskih proizvajalcev in ponudnikov na trgu (kateri ponujajo energijo svojim strankam). Le-ti so večinoma zadržani glede podajanja informacij o energijski proizvodnji in porabi zaradi varovanja potrošniških podatkov, zaščite pred konkurenco, itd. 

Navkljub vsemu pa podatki, ki so potrebni za BEI in SEAP, ne bi smeli biti podvrženi zadržkom pri posredovanju. Zakaj? Lokalne oblasti potrebujejo zbrane podatke posebej za vsako območje – ne pa individualne podatke o potrošnikih. Te podatke potrebujejo za učinkovito upravljanje z energijo in jih lahko smatrajo kot zaupne, če je to potrebno. Potemtakem je potrebno razviti rešitve in orodja, ki bodo olajšala izmenjavo energijskih podatkov med energijskimi službami in lokalnimi oblastmi. Tako bodo omogočile win-win situacijo za obe strani.

Projekt Meshartility, ki je financiran s strani IEE, bo predstavljene izzive obravnaval na sledeče načine:

 • raziskal načine za izboljšanje sodelovanja med občinami oz. njihovimi delovnimi skupinami (npr. koordinacijska in delovna skupina) in ponudniki energetskih storitev za bolj učinkovito energetsko načrtovanje;
 • oblikoval in izvedel sistematične sheme sodelovanja med lokalnimi oblastmi in ponudniki energetskih storitev;
 • razvil, izvedel in spremljal SEAP-e, ki temeljijo na zanesljivih podatkih v 72 izbranih občinah v 12 državah;
 • rezultati SEAP-ov bodo širše dostopni in bodo vključevali primere dobrih praks na področju izmenjave podatkov.

Pričakovani rezultati:

 • Analiza Evropskih in 12 nacionalnih pravnih okvirjev na področju izmenjave podatkov.
 • Rezultati ankete o izkušnjah pri izmenjavi podatkov v Evropi
 • Priročnik oz. smernice za uporabo energetskih podatkov na lokalnem nivoju
 • 72 sodelujočih občin pri razvoju evidenc o CO2 emisijah na osnovi zanesljivih podatkov
 • Vsaj 144 izvedenih ukrepov v sodelujočih občinah (2 ukrepa na en SEAP)
 • Razvoj investicijskih načrtov v vseh projektnih področjih
 • Finančni mehanizmi za implementacijo SEAP-ov
 • povprečno 5 mio€ investicij v vsakem sodelujočem projektnem področju do zaključka projekta (skupaj približno 65 mio€)
 • Izmenjava znanj in izkušenj z namenom podpreti in motivirati ostale.

Komu je namenjen ta projekt?

Projekt MESHARTILITY povezuje občine, dobavitelje energije in njihova združenja iz 12 projektnih držav (Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Estonija, Nemčija, Italija, Latvija, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija). Partnerji in zainteresirani deležniki lahko sodelujejo pri različnih dejavnostih, kot so:

 • predstavitev za boljše razumevanje zakonodajnih in prostovoljnih EU in nacionalne okvirjev z deljenjem njihovega znanja in izkušenj:
  • v 2 EU okroglih mizah;
  • v številnih nacionalnih oz. regionalnih okroglih mizah v vsaki izmed držav članic projekta
 • izvedba in analiza ankete, ki raziskuje sedanje prakse, pomembne za izmenjavo podatkov;
 • širitev obstoječih dobrih praks na področju: izmenjave podatkov, sodelovanjem med lokalnimi oblastmi in energetskimi podjetji ter razvojem SEAP-ov, ki temeljijo na zanesljivih podatkih.

 

 

 

Logo IEE

Edini odgovoren za vsebino te spletne strani je avtor. Vsebina te spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije. Niti EASME niti Evropska komisija nista odgovorni za kakršnokoli uporabo informacij iz te spletne strani.