November 2019
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Geslo ? Uporabnik ?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

NOVICE

Peti projektni sestanek v Dubrovniku (HR)

24 April 2015

5. in 6. novembra 2014 so se partnerji projekta MESHARTILITY petič zapored zbrali v Dubrovniku z namenom, da razpravljajo o najnovejših rezultatih in prihodnjih nalogah. Velik del razprave je bil namenjen sporazumom o sodelovanju, ki naj bi bili podpisani med lokalnimi oblastmi, ki sodelujejo v projektu, in energetskimi službami, ki delujejo na njihovem področju. Predstavljeni so bili najboljši primeri na tem področju, kot so upravljanje z izmenjavo podatkov v Italiji ali predlagane spremembe predpisov v energetskem sektorju v Romuniji. V času srečanja so obravnavali tudi nekatera druga vprašanja, kot so rezultati drugih nacionalnih okroglih miz, ki so bile organizirane v partnerskih državah in napredek pri izvajanju SEAP-a v sodelujočih občinah. Sestanka se je udeležil tudi projektni uradnik, g. Martin Eibl, ki je udeležence seznanil z velikim interesom Evropske komisije za rezultate tega projekta. Partnerje je spodbudil, da nadaljujejo s trdim delom in spodbujajo podpisovanje sporazumov med energetskimi službami in lokalnimi oblastmi ter še naprej podpirajo občine pri postopku izdelave SEAP-a. Partnerje je pozval, naj jim pomagajo uresničiti njihove načrte in z izvajanjem pričnejo aprila 2015, ko se projekt konča. 

 

Sporazumi z energetskimi službami kažejo rezultate, ki presegajo okvir projekta MESHARTILITY

24 April 2015

Kot rezultat sporazumov o izmenjavi podatkov, ki so bili doseženi z energetskimi službami, je začel španski partner projekta MESHARTILITY - INFO lokalnim oblastem posredovati energetske podatke, ki so bili pridobljenih s strani energetskih podjetij. Podatki bodo posredovani tako sodelujočim lokalnim oblastem kot tudi tistim, ki s projektom niso povezane. Regionalna razvojna agencija Murcie, v vlogi podporne strukture Konvencije županov v regiji Murcia, je priskrbela podatke občini Puerto Lumbreras z namenom pomoči pri razvoju njihovega SEAP-a (Trajnostni energetski akcijski načrt), ki temelji na realnih podatkih o porabi energije. 

MESHARTILITY dogodek v času tedna trajnostne energije v Bruslju

24 April 2015

23. junija 2014, smo v času Evropskega tedna trajnostne energije v Bruslju organizirali MESHARTILITY dogodek z naslovom »Možnosti financiranja EU za trajnostno energijo za lokalne in regionalne oblasti: primer MESHARTILITY«. Dogodek je potekal v prostorih Odbora regij, kjer se je zbralo več kot 70 udeležencev, ki so predstavljali različne skupine deležnikov.

V času dogodka so bile predstavljene nove možnosti financiranja za lokalne in regionalne oblasti za izvajanje ukrepov v energetskem sektorju, vključno z novimi programi HORIZON 2020, LIFE+ in programi EIB, ki delujejo v obdobju 2014-2020. Prav tako je bil predstavljen projekt MESHARTILITY kot primer dobre prakse pobud, ki podpirajo evropske oblasti pri razvoju uspešnih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP-ov), ki so obvezni za podpisnike Konvencije županov.

Cilj dogodka je bila predtsavitev različnih virov, ki so na voljo na EU ravni in lokalnim ter regionalnim oblastem pomagajo pri doseganju cijev 20-20-20. Na dogodku so potekale predstavitve od EASME, DG RTD, DG REGIO, Regija Murcia Bruseljskega urada, INFO (koordinator projekta MESHARTILITY) in Pokrajine Chieti. Dogodek je moderirala ga. Miladinova (DG REGIO), odprl pa ga je g. Michael Lebrum, novi predsednik Odbora regij. 

 

Program dogodka

 

Predstavitve z dogodka:

 

 1. 1.Evropski strukturni in investicijski skladi ter trajnostna energija, Gergana MILADINOVA, DG REGIO
 2. 2.Podpora EU pri trajnostni energiji v lokalnih in regionalnih oblasteh, Vincent BERRUTTO, EASME
 3. 3.Projekt  MESHARTILITY: primer dobre prakse, Jorge GARCÍA, INFO
 4. 4.Sklad ELENA, Giancarlo MOCA, Pokrajina Chieti
 5. 5.HORIZON 2020 in energetski izziv: prispevek k načrtu SET, Gwennael JOLIFF-BOTREL, DG RTD
 6. 6.LIFE + program, predstavnik regije Murcia Bruseljskega urada

 

Intervju o projektu MESHARTILITY v času Evropskega tedna trajnostne energije

 

-          sledi youtube video    - 

 

Razprava druge EU okrogle mize

12 March 2015

  

1

Zelo uspešni prvi Evropski okrogli mizi o izmenjavi energetskih podatkov, ki je bila organizirana 23. maja leta 2013 v okviru projekta Meshartility, je sledila druga Evropska okrogla miza, ki je potekala 10. marca leta 2015 v prostorih Odbora regij v Bruslju. Skupaj je bilo prisotnih 20 udeležencev. Okrogle mize so se udeležili tehnični strokovnjaki iz energetskih služb, združenja občin in podporne strukture iz 12 evropskih držav, ki sodelujejo v projektu kot tudi predstavniki Evropskih inštitucij kot so DG ENER, Skupni raziskovalni center in Urad Konvencije županov. Dogodek so zaključili z razpravo o možnih načinih izboljšanja sodelovanja med lokalnimi oblastmi in energetskimi podjetji. 

Druga Evropska okrogla miza je temeljila na rezultatih prve Evropske okrogle mize in rezultatih dveh nacionalnih okroglih miz, ki sta bili organizirani v vsaki od sodelujočih držav kot tudi na rezultatih projekta in doseženem napredku.

Okrogla miza je bila sestavljena iz treh tematsko različnih sekcij. Pri prvi sekciji so bile predstavljene ugotovitve in primeri dobrih praks projekta – rezultati ocen energetskih izhodišč in pridobljena spoznanja na podlagi zbirnega poročila o evidenci izhodiščnih vrednosti emisij in rezultati raziskave vključenih občin kot tudi vloga regionalnih podatkovnih centrov. Bistvo okrogle mize je bila predstavitev priporočil projekta Meshartility in razprava, ki sta bili organizirani v drugem delu. Zadnja sekcija okrogle mize je bila osredotočena na razpravo o smernicah za obdobje po zaključku projekta.

Razprava o političnih priporočilih za EU in nacionalne institucije v obliki delavnic je udeležence pripeljala do zaključka, da bi morali biti odprti za sodelovanje z nacionalnimi in Evropskimi deležniki ter oblikovalci politik. Udeleženci so izrazili zadržke glede uporabnosti vpeljave centralnega zbiranja podatkov skozi zakonodajo, zlasti na široki evropski ravni in glede podpisovanja posameznih bilateralnih sporazumov med energetskimi dobavitelji in lokalnimi oblastmi.

 

 2

 

 

Preberi več

Peti projektni sestanek v Dubrovniku (HR)

10 November 2014

meeting in Dubrowniku5. in 6. novembra 2014 so se partnerji projekta MESHARTILITY petič zapored zbrali v Dubrovniku z namenom, da razpravljajo o najnovejših rezultatih in prihodnjih nalogah. Velik del razprave je bil namenjen sporazumom o sodelovanju, ki naj bi bili podpisani med lokalnimi oblastmi, ki sodelujejo v projektu, in energetskimi službami, ki delujejo na njihovem področju. Predstavljeni so bili najboljši primeri na tem področju, kot so upravljanje z izmenjavo podatkov v Italiji ali predlagane spremembe predpisov v energetskem sektorju v Romuniji. V času srečanja so obravnavali tudi nekatera druga vprašanja, kot so rezultati drugih nacionalnih okroglih miz, ki so bile organizirane v partnerskih državah in napredek pri izvajanju SEAP-a v sodelujočih občinah. Sestanka se je udeležil tudi projektni uradnik, g. Martin Eibl, ki je udeležence seznanil z velikim interesom Evropske komisije za rezultate tega projekta. Partnerje je spodbudil, da nadaljujejo s trdim delom in spodbujajo podpisovanje sporazumov med energetskimi službami in lokalnimi oblastmi ter še naprej podpirajo občine pri postopku izdelave SEAP-a. Partnerje je pozval, naj jim pomagajo uresničiti njihove načrte in z izvajanjem pričnejo aprila 2015, ko se projekt konča.

Sporazumi z energetskimi službami kažejo rezultate, ki presegajo okvir projekta MESHARTILITY

22 September 2014

imgKot rezultat sporazumov o izmenjavi podatkov, ki so bili doseženi z energetskimi službami, je začel španski partner projekta MESHARTILITY - INFO lokalnim oblastem posredovati energetske podatke, ki so bili pridobljenih s strani energetskih podjetij. Podatki bodo posredovani tako sodelujočim lokalnim oblastem kot tudi tistim, ki s projektom niso povezane. Regionalna razvojna agencija Murcie, v vlogi podporne strukture Konvencije županov v regiji Murcia, je priskrbela podatke občini Puerto Lumbreras z namenom pomoči pri razvoju njihovega SEAP-a (Trajnostni energetski akcijski načrt), ki temelji na realnih podatkih o porabi energije.

 

Energetski dnevi v Španiji

10 July 2014

Energy Day in SpainV okviru projekta MESHARTILITY je bilo v Španiji organiziranih 6 lokalnih energetskih dnevov. V okviru energetskih dnevov, ki so potekali v občinah Lorca, Mazarrón, Águilas, San Pedro, San Javier in Fuente Álamo, so župani svojim prebivalcem predstavili lokalne Trajnostne energetske akcijske načrte (SEAP-e) in trajnostne energetske ukrepe, ki jih bodo izvedli najprej. Udeleženci srečanj so se lahko seznanili tudi z lokalnimi energetskimi politikami in načrti lokalnih svetov za zmanjševanje CO2 emisij. Predstavitve z energetskih dnevov (v španščini) je mogoče najti v španski različici članka.

 

 

MESHARTILITY dogodek v času tedna trajnostne energije Bruslju

27 June 2014

Event in Brussels
© Committee of the Regions

 23. junija 2014 smo v času Evropskega tedna trajnostne energije v Bruslju organizirali MESHARTILITY dogodek z naslovom »Možnosti financiranja EU za trajnostno energijo za lokalne in regionalne oblasti: primer MESHARTILITY«. Dogodek je potekal v prostorih Odbora regij, kjer se je zbralo več kot 70 udeležencev, ki predstavljajo različne skupine deležnikov.

V času dogodka so bile predstavljene nove možnosti financiranja za lokalne in regionalne oblasti za izvajanje ukrepov v energetskem sektorju, vključujoč nove programe HORIZON 2020, LIFE+ in programe EIB, ki delujejo v obdobju 2014-2020. Prav tako je bil predstavljen projekt MESHARTILITY kot primer dobre prakse pobud, ki podpirajo evropske oblasti pri razvoju uspešnih Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP-ov), ki so obvezni za podpisnike Konvencije županov.

Preberi več

Četrti projektni sestanek v Murciji (Španija)

02 May 2014

Že četrtič so se partnerji projekta MESHARTILIY zbrali 28. in 29. aprila 2014 v Murciji (Španija) z namenom, da bi razpravljali o aktualnih aktivnostih, rezultatih in prihodnjih nalogah. Večji del razprave je bil namenjen sporazumom o sodelovanju, ki naj bi bili podpisani med lokalnimi oblastmi, ki so vključene v projekt in energetskimi službami, ki delujejo na njihovem področju. Sporazumi bi morali izboljšati in urediti sodelovanje obeh strani na področju trajnostnega energetskega razvoja občin. Partnerji so razpravljali o možnih najboljših vsebinah sporazumov kot tudi o spodbudah, ki bi omogočile koristno sodelovanje lokalnih oblasti in podjetij. S tem bi jih tudi spodbudili, da podpišejo sporazume o sodelovanju. Prav tako so se partnerji strinjali, da je izredno pomembno pripraviti enotno, skupno obliko zbirnih podatkov, ki naj bi jo uporabljale vse udeležene strani za zmanjševanje njihove količine dela. Oblika bi morala temeljiti na zahtevah Konvencije županov.

                                        

Med sestankom so projektni partnerji prav tako zbirali ideje o morebitnem priporočilu za nosilce odločanja EU in sicer o tem, kako narediti sodelovanje med lokalnimi oblastmi in energetskimi službami bolj učinkovito in osredotočeno na doseganje skupnih trajnostnih energetskih ciljev. Ta priporočila bodo uporabljena za pripravo razprav na naslednji okrogli mizi, ki je predvidena v začetku prihodnjega leta.

Zbiranje idej v času nacionalnih okroglih miz v 12 državah

11 December 2013

Uspešno izvedeni prvi evropski okrogli mizi je sledil prvi krog nacionalnih okroglih miz v vseh  državah, ki sodelujejo v projektu. Vsake od njih se so udeležili predstavniki lokalnih samouprav, energetskih podjetij, nacionalnih regulatorjev energetskega trga, ministrstev, vključenih v prenos Evropske direktive o energetski učinkovitosti, nacionalnih statističnih organizacij in ostali subjekti, ki vplivajo ali so vključeni v zbiranje energetskih podatkov in postopke izmenjave le-teh.

Udeleženci so se zbrali na nacionalni ravni, da bi analizirali trenutne razmere glede sodelovanja in izmenjave energetskih podatkov med energetskimi podjetji in občinami ter njihova pričakovanja glede sodelovanja pri izmenjavi energetskih podatkov in razvoju lokalnih trajnostnih energetskih strategij in planov. Udeleženci so razpravljali in izdelali okvirna izhodišča sporazumov, ki bodo nato izvedeni na lokalni ravni.

Dnevni red in oblika nacionalnih okroglih miz sta bila osredotočena na sam vidik dostopa do energetskih podatkov, oblike zapisov podatkov ter oblikovana v skladu z nacionalnimi potrebami in razmerami.

                                       

Glavne teme okroglih miz so bile enotno opredeljene in so vključevale: 

  • rezultate prve evropske okrogle mize; 
  • rezultate ankete o izkušnjah pri izmenjavi podatkov; 
  • nadaljnje priložnosti in nevarnosti pri izmenjavi podatkov na obeh straneh; 
  • nadaljnji potencial za prilagajanje obstoječih dobrih praks na nacionalno in regionalno realnost;    
  • investicijske priložnosti; 
  • potencialno izboljšanje nacionalnega pravnega okvira.  

 

Nacionalne okrogle mize so bile pomembna priložnost za vključitev »izzivov pri izmenjavi podatkov« v nacionalno razpravo o izvajanju Konvencije županov in podpiranju lokalnih oblasti pri razvoju trajnostnih akcijskih načrtov. Razprava je bila prav tako osredotočena na možnosti za izboljšanje dostopa do energetskih podatkov in olajšanje dela pri razvoju izvajanja lokalnih trajnostnih strategij in planov.

 

Na splošno je kakovost sodelovanja med lokalnimi oblastmi in energetskimi službami v vsakem primeru odvisna od dobre volje obeh strani. K sreči, je večina njihovih ciljev povezanih in bi lahko bili doseženi skupaj. Ta proces bi sigurno moral biti podprt z izboljšano komunikacijo med lokalnimi oblastmi in energetskimi službami.

 

Do sedaj so okrogle mize bile izvedene v:

 

  • Bolgariji - 25.09.201
  • Hrvaški - 26.09.201
  • Cipru - 04.10.201
  • Estoniji - 25.09.201
  • Nemčiji - 21.10.1
  • Italiji - 9.10.201
  • Latviji - 2.10.201
  • Malti - 11.09.201
  • Poljski - 30.09.201
  • Romuniji - 16.10.201
  • Sloveniji - 9.10.201
  • Španiji - 27.09.13

 Kmalu se bo začel drugi krog nacionalnih okroglih miz. Vabimo vas, da sledite razvoju win-win položaja med lokalnimi oblastmi in podjetji v sodelujočih državah!

Preberi več

Raziskava o izzivih pri izmenjavi podatkov

02 September 2013

Raziskava o stanju izmenjave podatkov, ki je bila izvedena v okviru projekta MESHARTILITY je poudarila izzive, s katerimi se srečujejo občine pri pridobivanju energetskih podatkov. Na splošno so podatki glede rabe energije, ki so potrebni za pripravo osnovnega popisa emisij (BEI - Baseline Emissions Inventories) v lokalnih skupnostih in energetskih ocen, za občine težko dostopni.

K sodelovanju so bile povabljene številne občine, občinska združenja, podporne organizacije Konvencije županov, dobavitelji energije in združenja energetske industrije iz držav, ki so vključene v projekt Meshartility.

Skupno 245 občin in občinskih združenj ter 53 dobaviteljev energije in njihovih združenj se je odzvalo na raziskavo, ki je trajala več kot 9 mesecev in se je končala avgusta 2013. Rezultati so potrdili, da še vedno obstajajo precejšnji izzivi v smislu dostopnosti in kakovosti podatkov.

Ugotovitve raziskave so bile povzete v poročilu, ki bo javno objavljeno. Te ugotovitve so lahko zelo uporabne pri osredotočanju na glavne izzive in reševanju le-teh z doseganjem sporazumov z dobavitelji energije. Cilj raziskave je bil raziskati kako izboljšati izmenjavo podatkov z iskanjem win-win rešitev.

Razprava prve EU okrogle mize

30 August 2013

Prva evropska okrogla miza v okviru projekta MESHARTILITY je potekala 23. maja 2012 v Bruslju.1 EU Roundtable

21 udeležencev iz Evropske komisije, občin in občinskih združenj, energetskih dobaviteljev in njihovih združenj, zakonodajalcev ter Urada Konvencije županov je razpravljalo o mnogih vprašanjih glede izmenjave energetskih podatkov z namenom vzpostavitve evidence izhodiščnih vrednosti emisij v lokalnih skupnostih.

Na srečanju so bila predstavljena stališča občin in dobaviteljev energije. Udeleženci so iskali skupne podlage kot izhodišče za razvoj sporazumov, ki bodo v prihodnje pripomogli k izmenjavi energetskih podatkov. Dobavitelji energije bi želeli prejeti jasne zahteve o obliki podatkov z namenom zmanjšati podvajanje poročanja, s tem pa bi se zmanjšal tudi čas in trud porabljen za administracijo. Občine pa so večinoma zaskrbljene glede prejemanja bolj kvalitetnih podatkov in v obliki, razdeljeni na sektorje oz. uporabnike energije.

Še preden se bosta izvedli druga oz. končna evropska okrogla miza, bosta tej uspešno izvedeni prvi evropski okrogli mizi sledili še dve nacionalni okrogli mizi v vsaki od sodelujočih držav v projektu.

Drugi sestanek projektnih partnerjev v Bruslju

04 March 2013

Drugi sestanek projektnih partnerjev projekta MESHARTILITY je potekal 27. in 28. februarja v Bruslju. Udeleženci so pregledali dosežke predhodnega obdobja in obdelali naloge za bližnjo prihodnost. Večji del srečanja je bil namenjen izvedbi analize okvirjev evropskih in nacionalnih predpisov o izmenjavi podatkov. Analiza je bila izvedena v zadnjih mesecih s strani vseh partnerjev. Pokazala je posebne značilnosti v EU in na nacionalnih energetskih trgih. Pomagala je ugotoviti dejanske postopke pri izmenjavi oz. pridobivanju energetskih podatkov. Rezultati te analize bodo uporabljeni pri pripravi vsebine za prihajajočo EU okroglo mizo. Udeležili se je bodo predstavniki lokalnih skupnosti in energetskih služb iz držav, ki so vključene v projekt Meshartility.

Razprava je potekala tudi o drugih nalogah, kot je npr. podpisovanje lokalnih energetskih sporazumov med lokalnimi oblastmi in energetskimi podjetji, ter o začetku razvoja lokalnih trajnostnih energetskih akcijskih načrtov.

Pričetek izvajanja ankete o energetskih podatkih za občine in dobavitelje energije

09 November 2012

Danes  se je z anketiranjem začelo zbiranje podatkov s strani lokalnih institucij in dobaviteljev energije, , z namenom, da pripomorejo s svojimi izkušnjami oz. predstavitvijo kako se spopadajo z izmenjavo podatkov – zlasti s podatki glede porabe energije, ki so potrebni za vzpostavitev »osnovnega popisa emisij« (BEI - Baseline Emissions Inventory) v lokalnih skupnostih in energetskih ocen. Cilj ankete je identificirati in rešiti obstoječe izzive na win-win način za občine in javne službe. Sledite povezavi za sodelovanje v anketi:
http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php?lang=sl

Analiza zakonodajnih okvirov za izmenjavo podatkov je v teku

16 September 2012

Dostop do dobrih, kvalitetnih energetskih podatkov je bistvenega pomena za lokalne oblasti pri pripravi trajnostnih energetskih strategij in načrtov. Ta dostop je odvisen od številnih dejavnikov, vključno s pravnimi okviri v različnih evropskih državah in na ravni EU. Partnerji projekta MESHARTILITY so začeli z analizo teh okvirov, da bi preverili, kako se izvaja izmenjava realnih podatkov med energetskimi podjetji in lokalnimi oblastmi. Rezultati analize, skupaj z rezultati ankete o izmenjavi podatkov izvedenih med občinami in energetskimi podjetji, bodo v pomoč projektnim partnerjem za ugotavljanje in odpravljanje obstoječih podatkovnih izzivov. Poročilo iz analize zakonodajnih okvirov za souporabo podatkov bo kmalu na voljo!

Uvodni sestanek v Bruslju

01 June 2012

Ob pričetku in predstavitvi projekta MESHARTILITY, so se med 29. in 31. majem 2012 zbrali predstavniki 17 organizacij, vključno z energetskimi agencijami, združenimi občinami, združenji komunalnih storitev in tehnični strokovnjak iz 12 držav, ki jih sofinancira program Inteligentna Energija za Evropo (IEE). Med celotnim srečanjem so se partnerji med seboj dodobra spoznali in tako debatirali o prihodnjih skupnih nalogah in pričakovanih rezultatih.

V naslednjih treh letih bodo partnerji MESHARTILITY projekta identificirali in predstavili vse izzive s katerimi se srečujejo lokalne oblasti pri pridobivanju podatkov za pripravo trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP - Sustainable Energy Action Plan) in razvojnih strategij. Prav tako bodo partnerji sodelovali pri pripravi evidenc izhodiščnih vrednosti emisij (BEI) in pri pripravi trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP), ki temeljijo na dejanskih podatkih. Več o projektu Meshartility si lahko preberete tukaj.

 

Logo IEE

Edini odgovoren za vsebino te spletne strani je avtor. Vsebina te spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije. Niti EASME niti Evropska komisija nista odgovorni za kakršnokoli uporabo informacij iz te spletne strani.