November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Dobre praktyki

Dobre praktyki w zakresie wymiany danych między zakładami energetycznymi a gminami

Poniżej można znaleźć przykłady dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i wymiany danych między zakładami energetycznymi a gminami, obejmujące tworzenie centralnych i regionalnych baz danych energetycznych, tworzenie dobrowolnych mechanizmów udostępniania danych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz zawieranie wielostronnych lub dwustronnych porozumień pomiędzy zainteresowanymi stronami. Praktyki te zostały wypracowane w różnych krajach Europy i mogą stanowić źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy pragną wesprzeć samorządy lokalne w dostępie do danych potrzebnych im do opracowania skutecznych, lokalnych planów i strategii energetycznych. Wszystkie opisy dobrych praktyk dostępne są w języku angielskim. Zapraszamy do lektury!

Kraj:
Rodzaj dobrej praktyki:

Wzorcowe inwestycje zrealizowane przez miasta i gminy uczestniczące w projekcie MESHARTILITY

Poniżej można znaleźć przykłady wzorcowych inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, zrealizowanych przez miasta i gminy uczestniczące w projekcie MESHARTILITY. Inwestycje te przyczyniają się do zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony środowiska na poziomie lokalnym i przynoszą mierzalne efekty w zakresie:

  • redukcji emisji CO2,
  • redukcji zużycia i kosztów energii,
  • wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Opisy wzorcowych inwestycji dostępne są w języku angielskim.

Kraj:
Sektor:

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.