November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Kontakt

W projekcie MESHARTILITY uczestniczyło 17 partnerów, wśród których znajdują się agencje energetyczne, stowarzyszenia samorządów lokalnych, firmy energetyczne i eksperci techniczni z 12 krajów europejskich:

Logo INFOAgencja Rozwoju Regionu Murcia (ES) - koordynator

Agencja Rozwoju Regionu Murcia (INFO) jest organizacją publiczną powiązaną z Ministerstwem Przemysłu, Przedsiębiorczości i Innowacji Regionu Murcia (Hiszpania). Agencja koordynuje większość aspektów związanych z rozwojem gospodarczym regionu, w tym związanych z promocją usług technicznych i finansowych świadczonych przedsiębiorcom działającym w regionie. Niedawno agencja INFO została oficjalnym Koordynaorem Porozumienia Burmistrzów w regionie Murcia.

Strona internetowa:  www.institutofomentomurcia.es
Osoby do kontaktu:  José Pablo Delgado, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Rafael Ataz Gomez, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo Black Sea Energy Researcg CentreCentrum Badawcze ds. Energii Rejonu Morza Czarnego (BG)

Centrum Badawcze ds. Energii Rejonu Morza Czarnego (BSERC) jest organizacją typu non-profit, która została zarejestrowana w Sofii (Bułgaria) w 2007 roku.  Celem BSREC jest wspieranie postępu naukowego i technologicznego w dziedzinie planowania energetycznego, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i integracji systemów energetycznych w rejonie Morza Czarnego. Organizacja jest sukcesorką Centrum Energetycznego Rejonu Morza Czarnego, założonego w 1995 i mogącego się poszczycić ponad 15-letnim doświadczeniem we wdrażaniu unijnej polityki energetycznej w Bułgarii, a w szczególności w rejonie Morza Czarnego. Jako taka stara się ona rozwijać współpracę w dziedzinie energii pomiędzy państwami położonymi w rejonie Morza Czarnego a Unią Europejską.
Strona internetowa: www.bserc.eu
Osoba do kontaktu: Lulin Radulov, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo Cyprus Energy AgencyCypryjska Agencja Energetyczna (CY)

Cypryjska Agencja Energetyczna jest organizacją publiczną typu non-profit powołaną w celu promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii, jej racjonalnego użytkowania oraz zrównoważonego transportu. Utworzenie i działalność Cypryjskiej Agencji Energetycznej było i jest wspierane przez Komisję Europejską za pośrednictwem programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE)” oraz przez Związek Gmin Cypryjskich.  W zarządzie agencji swoją reprezentację ma 6 głównych grup interesariuszy, obejmujących samorządy lokalne, stowarzyszenia konsumentów, fundacje środowiskowe, stowarzyszenia zawodowe oraz specjalistów ds. energii energy z sektora akademickiego i badawczego.  Cypryjska Agencja Energetyczna dostarcza informacji i podnosi świadomość społeczeństwa w zakresie zagadnień związanych z energią, oferuje profesjonalne szkolenia i naukę, promuje współpracę na szczeblu lokalnym, europejskim i międzynarodowym oraz pomaga samorządom lokalnym w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) w ramach inicjatyw pn. „Porozumienie Burmistrzów” i „Pakt Wysp”.
Strona internetowa: www.cea.org.cy
Osoba do kontaktu: Orestis Kyriakou, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo STRATAGEMStratagem Energy Ltd. (CY)

Stratagem Energy Ltd. jest niezależną firmą konsultingową działającą w obszarze energii i transportu, mającą swoją siedzibę w Limassol na Cyprze. Stratagem aktywnie wspiera zrównoważony rozwój europejskich miast i regionów oferując swe usługi samorządom lokalnym, instytutom naukowo-badawczym czy małym i średnim przedsiębiorstwom. Obszary tematyczne, na których koncentruje swoją działalność firma, obejmują: efektywne wykorzystanie energii, wykorzystanie OZE, transport i mobilność, europejskie inicjatywy proklimatyczne jak Porozumienie Burmistrzów oraz europejskie programy finansujące projekty proenergetyczne.
Strona internetowa: www.stratagem-ltd.com
Osoba do kontaktu: Victor Iordanou, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo ICLEI

ICLEI, Europejski Sekretariat (DE)

ICLEI Europe jest wyjątkową europejską siecią miast, która zajmuje się problematyką ich zrównoważonego rozwoju. Współpracuje ona zarówno z samorządami lokalnymi, jak i ich partnerami. Jedną z jej inicjatyw jest inicjatywa pn. GreenClimateCities, w ramach której ICLEI Europe oferuje wsparcie w procesie planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym –wspierając także sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. 
Strona internetowa: www.iclei-europe.org
Osoba do kontaktu: Siegfried Zoellner, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo TREAAgencja Energetyczna Regionu Tartu (EE)

Agencja Energetyczna Regionu Tartu (TREA) została założona, by promować zrównoważony rozwój energetyczny i zarządzanie energią w regionie Tartu w południowej Estonii. Agencja skupia się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii, zrównoważonym transportem, wykorzystaniem OZE i nowoczesnym zarządzaniem energią.
Strona internetowa: www.trea.ee
Osoba do kontaktu: Martin Kikas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo Energy Cluster of ExtremaduraKlaster Energetyczny Regionu Estremadura (ES)

Klaster Energetyczny Regionu Estremadura (Hiszpania) jest prywatnym stowarzyszeniem typu non-profit zrzeszającym przedsiębiorców, których współpraca przyczynia się do rozwoju konkurencyjności w sektorze energii w regionie Estremadura. Klaster został utworzony w lipcu 2008 roku, a jego utworzeniu sprzyjał Regionalny Rząd Estremadury. Dziś klaster liczy ponad 80 członków, którzy tworzą solidną rzetelną grupę specjalistów ds. energii, integrującą zawodowców i inwestorów realizujących projekty  w sektorze energii, firmy inżynierskie i konsultingowe, stowarzyszenia, wytwórców, dystrybutorów, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, ośrodki szkoleniowe itp.).
Strona internetowa: www.energiaextremadura.org
Osoba do kontaktu: Claudia Córdoba Pérez,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo DUNEAAgencja Rozwoju Regionu Dubrownika i Neretwy (HR)

Agencja Rozwoju Dubrownika i Neretwy (DUNEA) została założona w 2006 roku, a jej celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu oraz usprawnienie i koordynacja istniejących programów i projektów rozwojowych, aby zapewnić zaspokojenie lokalnych potrzeb oraz upewnić się, że podejmowane działania odpowiadają krajowym i europejskim wymogom.

DUNEA realizuje wiele rodzajów projektów, w tym projekty z dziedziny gospodarki, kultury czy polityki społecznej. W ich ramach agencja współpracuje z partnerami z innych krajów, w tym przede wszystkim krajów położonych w obszarze Morza Adriatyckiego, Morza Środziemnego oraz krajów Europy Południowo-Wschodniej. W realizowanych przez siebie projektach DUENA pełni funckję koordynatora, partnera, partnera stowarzyszonego lub beneficjenta. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i wyspecjalizowanie się w ww. obszarzach działania gwarantuje kompetencje agencji.

Strona internetowa: www.dunea.hr
Osoba do kontaktu: Zvonko Čuljat,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo DOORStowarzyszenie na rzecz Planowania Zrównoważonego Rozwoju (HR)

DOOR (Stowarzyszenie na rzecz Planowania Zrównoważonego Rozwoju) jest chorwacką organizacją pozarządową typu non-profit założoną przez  grupę ekspertów z różnych dziedzin -  inżynierów, ekologów, ekonomistów, socjologów i innych – zaangażowanych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Misją DOOR jest promocja zrównoważonego rozwoju całości społeczeństwa, zwłaszcza w obszarze energii, ułatwianie dialogu i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się pomiędzy głównymi interesariuszami oraz proponowanie rozwiązań umożliwiających inteligentny i odpowiedzialny rozwój. Wśród najważniejszych działań realizowanych przez DOOR znajduje się promocja zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii poprzez podnoszenie świadomości chorwackiego społeczeństwa w tym zakresie, działania edukacyjne skierowane do określonych grup odbiorców oraz wspieranie współpracy sieciowej pomiędzy ekspertami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w sektorze energii.
Strona internetowa: www.door.hr
Osoba do kontaktu: Slavica Robić, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo Associazione Borghi Autentici DItaliaStowarzyszenie Włoskich Miast „Borghi Autentici d'Italia” (IT)

Stowarzyszenie Włoskich Miast „Borghi Autentici d'Italia” jest siecią, która skupia obecnie ponad 180 małych i średnich włoskich gmin. Jego celem jest stworzenie podstaw do trwałej współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, zawodowcami i mieszkańcami na rzecz zrównoważonego rozwoju włoskich miast, obejmującego rozwój z punktu widzenia środowiskowego, kulturalnego, miejskiego i turystycznego.
Strona internetowa: www.borghiautenticiditalia.it
Osoba do kontaktu: Dr Maurizio Capelli, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo ENEL DistributionENEL Distribution (IT)

ENEL Distribution jest największym włoskim operatorem systemu dystrybucji. Firma zarządza sieciami elektroenergetycznymi o długości  1 810 950 km, dystrybuuje energię na dwóch kontynentach (Włochy, Rumunia, Półwysep Iberyjski i Ameryka Łacińska) i liczy ponad 59 milionów podłączonych do sieci użytkowników końcowych.

Strona internetowa: www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/index.aspx
Osoby do kontaktu:  Tommaso Roselli, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Filippo Gasparin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo SogescaSOGESCA Srl (IT)

Firma SOGESCA została założona w  1986 roku. Świadczy ona usługi konsultacyjne w dziedzinie ochrony środowiska podmiotom publicznym i przedsiębiorstwom przemysłowym. W celu zagwarantowania wysokiej rzetelności i ciągłej poprawy jakości swoich usług, SOGESCA zdecydowała się  polegać przede wszystkim na swoim zasobach kadrowych, gdyż to właśnie ludzie są zmienną, która przede wszystkim wypływa na proces świadczenia usług.

Strona internetowa: www.sogesca.it
Osoby do kontaktu:  Marco Devetta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Emanuele Cosenza, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo EKODOMAEKODOMA Ltd. (LV)

Ekodoma jest firmą konsultingową specjalizującą się w inżynierii energetycznej, której celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu osiągnięcia rozwoju gospodarczego przy najmniejszym możliwym wpływie na środowisko naturalne. Cel ten jest realizowany poprzez uwzględnienie idei zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony klimatu na wszystkich etapach i we wszystkich aspektach projektowania i świadczenia usług konsultacyjnych. Począwszy od roku 1991 Ekodoma uczestniczyła w ponad 1 000 różnych projektach. Firma może się pochwalić udokumentowaną historią, na którą składa się wiele udanych inicjatyw, i zawsze stoi na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o rozwój usług w zakresie efektywności energetycznej.
Strona internetowa: www.ekodoma.lv
Osoba do kontaktu: Marika Rošā, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo Local Councils AssociationMaltańskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (MT)

Maltańskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych zostało założone w 1994 roku, a jego cele obejmują ochronę i promocję wspólnych interesów maltańskich samorządów lokalnych, jak również oferowanie usług konsultacyjnych oraz szkoleń, zarówno w ramach własnych inicjatyw, jak i we współpracy z innymi podmiotami. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i reprezentuje 68 samorządów lokalnych z Malty i Gozo.
Strona internetowa: www.lca.org.mt
Osoba do kontaktu: Maureen Azzopardi, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo PNECStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest organizacją pozarządową, która wspiera proces zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym. Działania Stowarzyszenia obejmują promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizację projektów wspierających zrównoważony rozwój energetyczny polskich gmin oraz organizację różnego rodzaju konferencji, seminariów, warsztatów i podróży studyjnych poświęconych kwestiom związanym z energią i ochroną klimatu. Członkami PNEC są miasta, gminy i powiaty z całej Polski.

Strona internetowa:  www.pnec.org.pl
Osoby do kontaktu:  Anna Jaskuła, dyrektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo AEEPMBukaresztańska Agencja Energetyczna (RO)

Lokalna Agencja Energetyczna w Bukareszcie (AEEPM) jest organizacją pozarządową służącą lokalnej społeczności. Jest to wykwalifikowana organizacja, która wspiera podejmowane lokalnie działania w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska. Agencja pomaga samorządom lokalnym w opracowaniu strategii i programów w ww. obszarach, przekazuje informacje mieszkańcom i przedsiębiorcom, podnosi ich świadomość energetyczną oraz udziela porad pomagających rozpocząć oraz zarządzać projektami energetycznymi i środowiskowymi. Główne cele agencji są związane ze zrównoważonym rozwojem lokalnych społeczności.
Strona internetowa: www.managenergy.ro
Osoba do kontaktu: Ion Dogeanu, dyrektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Logo KSSENAAgencja Energetyczna Regionu Savinjska, Šaleška i Koroška (SI)

Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Šaleška i Koroška (KSSENA) promuje i wspiera wdrażanie środków i działań mających na celu wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zrównoważony rozwój transportu miejskiego. Zgodnie z programem w swojej działalności KSSENA dąży do realizacji celów krajowej i unijnej polityki energetycznej, wspierając rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Strona internetowa: www.kssena.si
Osoba do kontaktu: Boštjan Krajnc, dyrektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.