April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Aktualności

Rozpoczęcie ankiety dla gmin i przedsiębiorstw działających na rynku energii

09 November 2012

W dniu dzisiejszym rozpoczęto badanie ankietowe, które pozwoli dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda wymiana danych pomiędzy samorządami lokalnymi a zakładami energetycznymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o dane na temat zużycia energii potrzebne do sporządzenia lokalnych bazowych inwentaryzacji emisji (BEI) i oceny wykorzystania energii. Celem badania jest zidentyfikowanie istniejących wyzwań w zakresie wymiany danych oraz sprostanie im poprzez zaproponowanie rozwiązań korzystnych zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw energetycznych. Ankietę można znaleźć pod adresem: http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php

Zapraszamy do jej wypełnienia!

Analiza stanu prawnego w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii

16 September 2012

Dostęp do dobrej jakości danych dotyczących lokalnej produkcji i zużycia energii jest niezbędny dla samorządów lokalnych podejmujących się opracowania planów i strategii energetycznych. Dostęp ten zależy od wielu różnych czynników, w tym od stanu prawnego obowiązującego w poszczególnych krajach europejskich oraz na szczeblu UE. Partnerzy projektu MESHARTILITY rozpoczęli analizę tego stanu, aby sprawdzić, jak obowiązujące przepisy wpływają na wymianę rzeczywistych danych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a samorządami lokalnymi.

Rezultaty tej analizy, wraz z rezultatami badania ankietowego nt. rzeczywistych praktyk w zakresie wymiany danych przeprowadzonego wśród gmin i zakładów energetycznych, pomogą partnerom projektu zidentyfikować istniejące wyzwania w tym zakresie i odnieść się do nich.

Wkrótce na tej stronie opublikowany zostanie raport podsumowujący rezultaty analizy stanu prawnego w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii, obowiązującego na szczeblu unijnym i w krajach partnerskich projektu!

Spotkanie inaugurujące projekt MESHARTILITY w Brukseli

01 June 2012

W dniach 29-31 maja 2012 r. przedstawiciele 17 organizacji, w tym agencji energetycznych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, firm energetycznych i ekspertów technicznych z 12 krajów europejskich, zgromadzili się w Brukseli (Belgia) na spotkaniu inaugurującym realizację projektu o akronimie MESHARTILITY, współfinansowanego z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). Podczas spotkania partnerzy projektu poznali się nawzajem i omówili stojące przed nimi zadania oraz ich oczekiwane rezultaty.

W okresie najbliższych trzech lat partnerzy projektu MESHARTILITY zidentyfikują wyzwania związane z pozyskaniem danych nt. produkcji i zużycia energii, przed jakimi stoją samorządy lokalne podejmujące się opracowania planów i strategii energetycznych, oraz zaproponują rozwiązania pozwalające tym wyzwaniom sprostać. Pomogą też wybranym gminom w sporządzeniu bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) i opracowaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii  (SEAP) bazujących na rzeczywistych danych.  Bardziej szczegółowy opis projektu można znaleźć tutaj.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.