November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy

24 April 2014

herb CzestochowaDo Porozumienia Burmistrzów przyłączyło się już 5 673 europejskich miast i gmin zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Beneficjent międzynarodowego projektu MESHARTILITY - Częstochowa - na mocy Uchwały Rady Miasta Nr 509/XXVIII/2012 z dnia 22.11.2012 roku, również przystąpiła do tej ambitnej europejskiej inicjatywy, a tym samym dobrowolnie zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 z terenu miasta o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2005 rok).

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, dnia 24 marca 2014 roku Uchwałą nr 899/L/2014, Rada Miasta przyjęła Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy (SEAP). Biorąc pod uwagę wyniki bazowej i kontrolnej inwentaryzacji emisji, dla osiągnięcia wyznaczonego celu w zakresie emisji CO2 niezbędne jest zredukowanie jej do poziomu 573 857 Mg CO2 w 2020 roku. Cel fakultatywny dla Miasta Częstochowy dotyczy ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 roku.

Główne działania przewidziane do realizacji w ramach SEAP Częstochowy, zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów zmierzają do poprawy efektywności energetycznej poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie (termomodernizacja budynków oświatowych i wielorodzinnych, realizacja „Programu Podniesienia Efektywności Energetycznej Budynków Mieszkalnych”) oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta. SEAP zakłada upowszechnienie OŹE wskutek wprowadzenia programów dofinansowań na zakup kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, jak również zachęty finansowe dla mieszkańców przyłączających się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zadania w sektorze transportu dotyczą zakupu nowych autobusów miejskich spełniających europejskie standardy emisji spalin EURO VI oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Częstochowie. Kolejnym działaniem w zakresie efektywności energetycznej jest modernizacja części oświetlenia ulicznego. Szacowany koszt wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach SEAP Częstochowy to 152,9 mln zł.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.