April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”

05 June 2014

IMG 6466W dniu 2 czerwca 2014 r. w Krakowie obyło się drugie krajowe spotkanie okrągłego stołu pn. „Współpraca gmin z zakładami energetycznymi”, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych i sektora energii zastanawiali się wspólnie, jak współpraca ta wygląda dziś i jak ją usprawnić w przyszłości, aby zapewnić zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym. W debacie udział wzięło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji działających na rynku energii.

2. spotkanie okrągłego stołu zorganizowane w ramach projektu MESHARTILITY miało charakter dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych i zakładów energetycznych z całej Polski, a dotyczyło gromadzenia i wymiany danych z zakresu zużycia energii, a także szerszej współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów energetycznych. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • lokalne planowanie energetyczne i lokalne inwentaryzacje emisji;
  • porozumienie o współpracy między gminą a zakładem energetycznym;
  • możliwości usprawnienia procesu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi;
  • możliwości usprawnienia procesu gromadzenia danych na cele planowania energetycznego; utworzenie centralnego zasobu danych;
  • propozycje usprawnienia krajowych ram prawnych w celu dalszego wsparcia współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi

Udział w spotkaniu był nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora samorządowego i sektora energii.

Podsumowanie i wnioski z drugiego krajowego spotkania okrągłego stołu

Program spotkania

Prezentacje

  1. Przedstawienie założeń projektu MESHARTILITY”, Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Wnioski z pierwszego krajowego spotkania okrągłego stołu”, Anna Jaskuła, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Lokalne planowanie energetyczne i lokalne inwentaryzacje emisji – rola interesariuszy”, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Wprowadzenie do dyskusji nt. porozumienia o współpracy między gminą a zakładem energetycznym”, Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowy

 

Galeria zdjęć

 Logo MESHARTILITY Logo IEE 

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.