February 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Interesujące debaty podczas 12 krajowych spotkań okrągłego stołu

11 December 2013

Po bardzo udanym pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na szczeblu UE zorganizowana została seria krajowych spotkań, również poświęconych tematyce wymiany danych i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze. Uczestnikami krajowych spotkań byli przedstawiciele miast i gmin, przedsiębiorstw działających na rynku energii, urzędów regulujących krajowe rynki energii, ministerstw odpowiedzialnych za transpozycję nowej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej do krajowego prawa, krajowe urzędy statystyczne i inne podmioty, które mogą wywrzeć wpływ na efektywność gromadzenia i wymiany danych nt. zużycia i produkcji energii.

Osoby te zgromadziły się, aby przeanalizować aktualną sytuację i dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy i wymiany danych pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi, jak również ich oczekiwania w tym zakresie. Uczestnicy krajowych spotkań przedyskutowali też i przygotowali wzory umów określających i/lub konkretyzujących zasady współpracy pomiędzy obiema stronami.

Programy krajowych spotkań okrągłego stołu były skoncentrowane na najważniejszych aspektach współpracy pomiędzy samorządami a zakładami energetycznymi i były dostosowywane do krajowych warunków i potrzeb.

Najważniejsze tematy, jakie zostały poruszone na krajowych spotkaniach, obejmowały:

 • rezultaty pierwszego spotkania okrągłego stołu na szczeblu UE, które miało miejsce w maju 2013 r.;
 • wyniki badania ankietowego dotyczącego wymiany danych pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi;
 • możliwości i bariery współpracy pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi;
 • możliwość wprowadzenia na szczeblu kraju lub regionu wzorcowych rozwiązań / dobrych praktyk wypracowanych w innych regionach UE;
 • możliwości finansowania inwestycji proenergetycznych;
 • potencjał usprawnienia krajowych ram prawnych regulujących zasady współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Krajowe spotkania okrągłego stołu stanowiły znakomitą okazję do włączenia kwestii związanych z wymianą danych energetycznych do krajowej debaty nt. roli samorządów w realizacji polityki klimatyczno-energetycznej państwa, ich zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów. Dyskutowano o możliwościach zwiększenia dostępności danych nt. produkcji i zużycia energii, co jest niezbędne do skutecznego planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym, jak również o możliwościach usprawnienia tych procesów poprzez bardziej aktywne zaangażowanie lokalnych interesaruszy, w tym przedsiębiorstw działających na rynku energii.

Z przeprowadzonych dyskusji jasno wynika, iż jakość współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi zależy przede wszystkim od dobrej woli obu stron. Na szczęście wiele ich celów jest wspólnych lub spójnych i mogą one zostać osiągnięte szybciej przy dobrej współpracy. W tym celu należy jednak usprawnić komunikację pomiędzy przedstawicielami obu grup, która w wielu przypadkach nie jest satysfakcjonująca.

Jak do tej pory spotkania okrągłego stołu poświęcone współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze odbyły się w następujących krajach:

 • w Bułgarii – 25 września 2013
 • w Chorwacji – 26 września 2013
 • na Cyprze – 04 października 2013
 • w Estonii – 25 września 2013
 • w Niemczech – 21 października 2013
 • we Włoszech – 9 października 2013
 • na Łotwie – 2 października 2013
 • na Malcie – 11 września 2013
 • w Polsce – 30 września 2013
 • w Rumunii – 16 października 2013
 • na Słowenii – 9 października 2013
 • w Hiszpanii – 27 września 2013

Druga tura krajowych spotkań okrągłego stołu rozpocznie się wkrótce. Zapraszamy do śledzenia postępów projektu MESHARTILITY we wszystkich krajach zaangażowanych w tę niezwykle istotną inicjatywę!

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.