November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Wnioski z pierwszego w Polsce spotkania okrągłego stołu Meshartility

03 October 2013

1 polski okragly stołPonad 30 osób - przedstawiciele samorządów lokalnych, zakładów energetycznych, organizacji pozarządowych oraz firm działających w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania energii, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - dyskutowało przy okrągłym stole na temat współpracy władz lokalnych z zakładami energetycznymi przy przygotowaniu lokalnych planów i strategii energetycznych oraz gromadzeniu niezbędnych do tego danych. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 30 września 2013 r. w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Mimo zidentyfikowania szeregu barier utrudniających współpracę między tymi kluczowymi uczestnikami rynku energii, po obu stronach występuje wola jej usprawnienia oraz świadomość wspólnych celów. Za główną barierę uznano brak odpowiedniej komunikacji i osób odpowiedzialnych za kontakty z drugą stroną oraz regularnej wymiany danych i konsultowania własnych planów rozwojowych i projektów.

Uczestnicy spotkania podkreślili korzyści, jakie obu stronom może przynieść ściślejsza współpraca. Do najważniejszych należą rozwój lokalnego rynku energii i lepsze dopasowanie jakości świadczonych usług do potrzeb odbiorców, poprawa efektywności wykorzystania mediów energetycznych, lepsza koordynacja planów rozwojowych i realizowanych inwestycji, a także możliwość realizacji wspólnych projektów i wspólnego sięgnięcia po dostępne środki pomocowe.

Konieczne jest wypracowanie modelu ujednolicającego sposób formatowania i udostępniania danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Uczestnicy postulowali również wprowadzenie ustawowego obowiązku cyklicznych spotkań i wymiany danych, jak to ma maiejsce w przypadku wodociągów.

Ponadto podkreślono konieczność większego zaangażowania władz szczebla krajowego w usprawnienie współpracy pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym potrzebę doprecyzowania przepisów regulujących tę współpracę, jak również potrzebę wprowadzenia centralnego, niezależnego organu zbierającego i udostępniające dane gromadzone przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.