February 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Drugie i ostatnie spotkanie okrągłego stołu MESHARTILITY na szczeblu UE

12 March 2015

1Niemal dwa lata po bardzo udanym 1. spotkaniu europejskiego okrągłego stołu na temat udostępniania danych nt. zużycia energii, zorganizowanym w ramach projektu MESHARTILITY w maju 2013 r., 10 marca 2015 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się drugie takie spotkanie. 21 uczestników: eksperci techniczni z zakładów energetycznych, stowarzyszeń gmin i Organizacji Wspierających z 12 krajów europejskich uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele takich instytucji jak DG ENER, JRC oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów zakończyli dyskusję na temat możliwych sposobów poprawy współpracy między samorządami lokalnymi i zakładami energetycznymi. 

Drugie spotkanie okrągłego stołu na szczeblu UE opierało się na wynikach i wnioskach z pierwszego spotkania europejskiego okrągłego stołu MESHARTILITY oraz dwóch serii krajowych spotkań okrągłego stołu zorganizowanych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie, jak również na jego rezultatach i osiągniętych postępach.

Program obejmował trzy różne tematycznie sesje, z których każdą poprzedzały prezentacje o charakterze wprowadzenia. Podczas pierwszej sesji przedstawiono zebrane w ramach projektu informacje i przykłady dobrych praktyk – wyniki oceny sytuacji wyjściowej i wnioski sformułowane w oparciu o raport podsumowujący opracowanie BEI i ankiety wypełnione przez partnerów i zaangażowane gminy. Omówiono także rolę regionalnych centrów gromadzenia danych.

2

Centralną część drugiej sesji wypełniła dyskusja na temat rekomendacji będących rezultatem projektu MESHARTILITY, a ostatnią sesję omówienie możliwych działań po zakończeniu projektu i podsumowanie spotkania.

Za wzorcowe przykłady najlepszych praktyk w zakresie centralnego gromadzenia danych uznano przypadek Łotwy, gdzie od maja 2015 dane dotyczące rocznego zużycia energii elektrycznej będą opublikowane w krajowej bazie danych komunalnych online, a także nowy mechanizm udostępniania danych stworzony przez ENEL Distribuzione we Włoszech.

Dyskusja w formie warsztatów dotycząca zaleceń politycznych dla instytucji krajowych i unijnych doprowadziła uczestników do wniosku, że powinny one być szeroko rozpowszechniane się wśród krajowych i europejskich interesariuszy i decydentów. Wyrażono w niej także zastrzeżenia w odniesieniu do odgórnego wprowadzenia centralnego gromadzenia danych, w szczególności na poziomie całej UE, a także do pewnego chaosu, jaki powstaje przy podpisywaniu indywidualnych umów dwustronnych między dostawcami energii i władzami lokalnymi.

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.