April 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Dni Energii w Bydgoszczy

09 November 2014

W dniach 5-6 listopada 2014 roku w Bydgoszczy po raz kolejny odbyły się Dni Energii. Wydarzenia tego rodzaju organizowane są corocznie przez Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w formie różnych imprez (targi, lokalne fora, festiwale, festyny), jednak zawsze przyświeca im ten sam główny cel – zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Miasto Bydgoszcz przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów w 2011 roku. Jest również jedną z pięciu polskich gmin, które biorą aktywny udział w projekcie Meshartility, współfinansowanym ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi, które ułatwią wymianę danych na temat zużycia i produkcji energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi podejmującymi się opracowania planów i strategii energetycznych.

5 listopada na Starym Rynku w Bydgoszczy zorganizowano Happening Edukacyjny. Akcja ta była skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Uczestnicy odpowiadali na pytania z tematyki ochrony klimatu, poszanowania energii i OZE, a prawidłowe odpowiedzi były nagradzane atrakcyjnymi gadżetami i książeczkami edukacyjnymi.

Następnego dnia w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 odbyło się Forum „Bydgoskie Dni Energii”. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących szerokie grono lokalnych interesariuszy.

Uroczystego otwarcia forum dokonał Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Burski. Podczas spotkania zaprezentowano aktualne liczne działania Miasta Bydgoszczy na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, a także przedstawiono raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przyjętego przez Radę Miasta w 2012 roku. Ponadto  omówiono nowoczesne technologie stosowane w fotowoltaice i oświetleniu ulicznym, realizację projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM” oraz narzędzie oceny budynków pod kątem zrównoważonego wykorzystania w nich energii CESBA.

Uczestnicy forum wzięli udział w zwiedzaniu Centrum Demonstracyjnego OZE, będącego przykładem budynku wybudowanego w technologii pasywnej. Warto tutaj nadmienić, że Miasto Bydgoszcz za budowę Centrum otrzymało w listopadzie br. główną nagrodę w konkursie Ministerstwa Środowiska pt. „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!” za najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska, w kategorii „efektywność energetyczna w budownictwie”, a w październiku br. podczas Gali połączonej z obchodami 15-lecia Polskiej Izby Ekologii w Katowicach Ekolaur w kategorii „edukacja ekologiczna” (więcej informacji).

Źródło: http://www.czystabydgoszcz.pl/czysta-bydgoszcz,article,0,1,1272,dni-energii-w-bydgoszczy.html

Galeria

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.