November 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

5 spotkanie partnerów projektu w Dubrowniku (HR)

10 November 2014

meeting in Dubrowniku

W dniach 5-6 listopada 2014 r. partnerzy projektu MESHARTILITY spotkali się w Dubrowniku (HR) po raz piąty, aby omówić swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia, jak również przedyskutować zadania na najbliższą przyszłość. Spora część dyskusji poświęcona była porozumieniom o współpracy, które powinny zostać formalnie zawarte pomiędzy samorządami lokalnymi zaangażowanymi w projekt a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na ich obszarze. Zaprezentowano dobre praktyki w tym obszarze, w tym opracowany przez włoską organizację ENEL system zarządzania udostępnianiem danych energetycznych oraz wypracowane wspólnie przez sektor energii i sektor samorządowy, proponowane zmiany prawa regulującego funkcjonowanie rynku energii w Rumunii. Kolejnymi kwestiami, którymi zajęto się podczas spotkania, były rezultaty krajowych spotkań okrągłego stołu nt. współpracy gmin z zakładami energetycznymi, które po raz drugi zostały zorganizowane we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, jak również postępy w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) w zaangażowanych gminach.

W spotkaniu udział wziął przedstawiciel operatora programu IEE, Martin Eibl, który zwrócił uwagę, iż Komisja Europejska jest bardzo zainteresowana rezultatami projektu MESHARTILITY, oraz zachęcił partnerów projektu, aby kontynuowali wysiłki mające na celu zainicjowanie porozumień o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a samorządami lokalnymi, jak również pomoc zaangażowanym gminom w sfinalizowaniu i rozpoczęciu wdrażania SEAPów do kwietnia 2015 r., kiedy to projekt się oficjalnie kończy.

Przy tej okazji pragniemy poinformować, iż w marcu 2015 roku w Brukseli odbędzie się Drugie Spotkanie Okrągłego Stołu na szczeblu UE, podczas którego przedstawiciele instytucji europejskich, zakładów energetycznych, samorządów lokalnych i innych zaangażowanych stron będą mogli przedyskutować europejski wymiar wymiany danych związanych ze zużyciem energii. Wkrótce opublikowany zostanie program tego wydarzenia!

 

Logo IEE

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.