November 2019
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pieslēgties

Aizmirsāt paroli? Aizmirsāt savu lietotāja vārdu?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Par MESHARTILITY

MESHARTILITY (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) projekta mērķis ir izstrādāt risinājumus un instrumentus, kas veicinās labāku datu apmaiņu starp enerģijas piegādātājiem un pašvaldībām. Pašvaldībām tas ir īpaši svarīgi, izstrādājot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtējumu tās teritorijai un plānojot tādas rīcības, kas nodrošinās enerģijas ietaupījumus, palielinās energoefektivitāti un veicinās plašāku atjaunojamo energoresursu lietojumu. Šie risinājumi un instrumenti ļaus tām pilsētām un pašvaldībām, kas ir parakstījušas Pilsētu Mēru paktu, kvalitatīvi izstrādāt Ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu (IERP). 

Pētāmie jautājumi saistībā ar enerģijas datiem:

 • datu „īpašumtiesības”;
 • piekļuve datiem;
 • datu kvalitāte;
 • datu regulāra atjaunošana;
 • augšupējas un lejupējas pieejas (ja tādas ir) datu korelācija.

Logo Porozumienie Burmistrzow

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt CO2 emisijas līdz 2020. gadam par 20%.

Lai izpildītu savu politisko apņemšanos, īstenojot konkrētus pasākumus un projektus, Pakta parakstītāji īpaši apņemas sagatavot bāzes emisiju uzskaiti un gada laikā no Pakta parakstīšanas brīža iesniegt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kurā aprakstītas galvenās plānotās darbības.

Vairāk par šo ambiciozo iniciatīvu var meklēt: www.eumayors.eu

Lai izstrādātu veiksmīgu IERP vai līdzīgu vietēja līmeņa ar enerģētiku saistītu programmu, sākotnēji ir nepieciešams apkopot detalizētus datus par enerģijas ražošanas apjomiem un patēriņiem pašvaldības teritorijā. Tādejādi ir iespējams identificēt tos sektorus, no kuriem rodas visvairāk siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju, kā arī veidus, kā nodrošināt pārēju uz ilgtspējīgiem risinājumiem. Tas palīdzēs izplānot efektīvākos pasākumus un rīcības pašvaldībā un visā tās teritorijā.

Ja pašvaldībai ir pieeja ticamiem enerģijas datiem, tā varēs sekot līdzi ieviesto stratēģiju un plānu sasniegtajiem rezultātiem. Šos datus parasti apkopo enerģijas ražotāji un piegādātāji (kas piedāvā energopakalpojumu klientiem). Viņi gan bieži atsaka informācijas sniegšanu par enerģijas ražošanas apjomiem un patēriņiem, atsaucoties uz patērētāju datu aizsardzību, bailēm no konkurences un citiem faktoriem.

Tomēr datiem, kas ir nepieciešami BEI un IERP, nevajadzētu ietekmēt šos argumentus. Kāpēc? Vietējām pašvaldībām ir nepieciešami kopējie dati, ideālā gadījumā sadalīti pa sektoriem. Tie nav nepieciešami par katru individuālu patērētāju. Dati pašvaldībām ir nepieciešami pārvaldības vajadzībām, un tās var nodrošināt prasīto konfidencialitāti. Tādējādi ir nepieciešams meklēt risinājumus un instrumentus, kas nodrošina enerģijas datu apmaiņu starp enerģijas pakalpojumu sniedzējiem un vietējām pašvaldībām tā, lai panāktie risinājumi būtu abpusēji izdevīgi. 

Risinājumi augstāk minētajiem izaicinājumiem tiks meklēti IEE līdzfinansētajā projektā MESHARTILITY:

 • tiks izpētītas iespējas, kā uzlabot sadarbību starp pašvaldībām, to atbalstošajām struktūrām (piemēram, Pilsētu mēru pakta koordinatoriem un atbalstītājiem) un pakalpojumu sniedzējiem vēl efektīvākai energoplānošanai;
 • tiks izveidota un ieviesta sistemātiskas sadarbības shēma starp pašvaldībām un pakalpojumu sniedzējiem;
 • pamatojoties uz ticamiem datiem, 72 izvēlētajās pašvaldībās no 12 valstīm tiks izveidoti, ieviesti un uzraudzīti IERP;
 • iegūtie rezultāti, ieskaitot datu koplietošanas labās prakses piemēri, būs plaši pieejami

Sagaidāmie rezultāti:

 • Analīze par datu koplietošanas tiesību sistēmām ES un 12 dalībvalstīs.
 • Aptaujas rezultāti par datu koplietošanas paņēmieniem visā Eiropā.
 • Atbalsta un ieteikumu buklets par strādāšanu ar izejas datiem pašvaldības līmenī.
 • Atbalsts 72 pašvaldībām uz ticamiem datiem balstīta CO2 emisiju bāzes līnijas pārskata izstrādāšanai.
 • Ieviestas vismaz 144 dažādas aktivitātes pašvaldībās (2 aktivitātes uz katru IERP).
 • Investīciju plānu izstrāde visos projekta reģionos.
 • Nodrošināta piekļuve finanšu avotiem IERP ieviešanai.
 • Katrā projekta reģionā līdz projekta beigām piesaistītas vidēji 5 miljonu Eiro investīcijas (apm. 65 miljoni Eiro).

Kas būs šī projekta ieguvēji?

MESHARTILITY projekts mērķē iesaistīt pašvaldības, enerģijas pakalpojuma sniedzējus un asociācijas 12 projekta valstīs (Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Igaunijā, Vācijā, Itālijā, Latvijā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Spānijā). Viņi varēs iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs, ieskaitot šādas:

 • atbalstīt uzlabojumu ieviešanu juridiskās un brīvprātīgās tiesību sistēmās ES un dalībvalstīs, daloties ar savām zināšanām:
  • divās ES apaļā galda diskusijās;
  • vairākās nacionāla/reģionāla līmeņa apaļā galda diskusijās katrā projekta dalībvalstī;
 • aizpildīt aptaujas anketu par pašreizējo datu koplietošanas praksi;
 • dalīties ar pastāvošo pieņemto praksi par datu koplietošanu, sadarbību starp pašvaldībām un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar IERP izstrādi, balstoties uz ticamiem datiem.

 

 

Logo IEE

Autori ir pilnībā atbildīgi par šis publikācijas saturu. Tas obligāti neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. EASME un Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu šajā publikācijā dotās informācijas tālāku izmantošanu.