April 2020
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Pieslēgties

Aizmirsāt paroli? Aizmirsāt savu lietotāja vārdu?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Jaunumi

Notikusi pirmā nacionālā apaļā galda diskusija

11 October 2013

2013.gada 2.oktobrī SIA Ekodoma sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu rīkoja pirmo augsta līmeņa nacionālo apaļā galda diskusiju par jauno energoefektivitātes direktīvu un tās mērķiem, kā arī siltumapgādes tarifiem un obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ietekmi uz tiem.

Diskusijas viens no mērķiem bija spriest par optimāliem energoefektivitātes mērķiem Latvijā, kā arī par iesaistīto pušu atbildību un galvenajām rīcībām, lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti. Otrs tikšanās mērķis bija diskutēt par jautājumiem, kas skar ilgtspējīgu siltumapgādi un energoplānošanu pašvaldībās, īpašu uzmanību pievēršot OIK ietekmei uz siltumenerģijas tarifiem.

Diskusijā piedalījās ministriju, nevalstisko organizāciju, nozaru ekspertu un pašvaldību pārstāvji. Diskusiju vadīja pētnieks Reinis Āboltiņš. Diskusija tika rīkota Meshartility projekta ietvaros, sadarbojoties ar SEAP PLUS projektu, kas tiek ieviesti ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy Europe" finansiālu atbalstu.

Arī turpmāk tiks rīkotas apaļā galda diskusijas, lai veicinātu sadarbību starp iesaistītajām pusēm un rastu risinājumus dažādām projekta laikā identificētajām problēmām.

Prezentācijas no diskusijas pieejams šeit:

Andžela Pētersone „Energoefektivitātes mērķi, Latvijas saistības un risinājumi”

Dagnija Blumberga „Siltumapgādes tarifi, tos ietekmējošie faktori”

DSC09303DSC09327DSC09334

 

Datu apmaiņas aptaujas ietvaros tiek identificētas esošās problēmas

02 September 2013

MESHARTILITY projekta ietvaros tika veikta aptauja par datu koplietošanu. Aptaujas ietvaros tika identificētas problēmas, ar kurām jāsaskaras pašvaldībām, mēģinot piekļūt enerģijas patēriņa datiem. Jo īpaši tiem enerģijas patēriņa datiem, kuri nepieciešami, lai izstrādātu vietējās pašvaldības Bāzes emisiju uzskaiti.
Aptaujā tika lūgts piedalīties tūkstošiem pašvaldību, pašvaldību apvienību, Pilsētu mēra pakta atbalsta organizāciju, enerģijas piegādātāju un enerģijas sektora asociāciju no projekta dalībvalstīm.
Kopā aptaujā piedalījās 245 pašvaldības un to apvienības, kā arī 53 enerģijas piegādātāji un to asociācijas. Aptauja ilga vairāk nekā deviņus mēnešus un noslēdzās 2013.gada augustā. Aptaujas rezultāti parādīja, ka būtiskas problēmas vēl joprojām pastāv gan attiecībā uz datu piekļuvi, gan kvalitāti.
Aptaujas rezultāti ir apkopoti ziņojumā, kas tiks publiskots projekta ietvaros. Rezultāti bija ļoti noderīgi, lai varētu koncentrēties uz galvenajām problēmām un to risinājumiem, vienojoties ar enerģijas piegādātājiem, kā datu koplietošanu var uzlabot, lai sasniegtu abpusēji izdevīgu risinājumu.

Pirmā ES apaļā galda atvērtās diskusijas

30 August 2013

1 EU RoundtableMESHARTILITY pirmais Eiropas apaļais galds notika 2013.gada 23.maijā, Briselē.
Pasākumā 21 dalībnieks no Eiropas Komisijas, pašvaldībām un to apvienībām, enerģijas piegādātājiem un to asociācijām, regulatoriem un Pilsētu mēru pakta biroja tikās uz vienu prezentāciju un diskusiju dienu, lai apskatītu daudzus jautājumus, kas saistīti ar enerģijas patēriņa datu koplietošanu un pašvaldību Bāzes emisiju uzskaiti.
Tika uzklausīti pašvaldību un enerģijas piegādātāju viedokļi, un tika meklēti pamatnosacījumi, lai izstrādātu līgumus, kas nākotnē palīdzētu enerģijas datu koplietošanai. Enerģijas piegādātāji vēlas skaidri pārskatāmas, atbilstoša formāta datu pieprasījuma formas, lai samazinātu datu dubultošanos, kā arī patērēto laiku un pūles datu administrācijai. Tajā pašā laikā pašvaldībām galvenokārt svarīgi ir saņemt pēc iespējas kvalitatīvākus datus. Pašvaldībām arī svarīgi, lai dati būtu tādā formā, kur enerģijas patērētāji sadalīti pa sektoriem.
Šim pirmajam un ļoti veiksmīgajam Eiropas apaļajam galdam sekos divas kārtas ar apaļā galda diskusijām katrā projekta partnervalstī. Diskusiju ciklu noslēgs otrais Eiropas apaļais galds.

Otrā projekta tikšanās Briselē

04 March 2013

27. un 28. februārī MESHARTILITY projekta partneri jau otro reizi tikās Briselē, lai pārrunātu projekta iepriekšējos sasniegumus un tuvākos uzdevumus. Lielākā daļa sanāksmes tika veltīta pēdējos mēnešos veiktajai analīzei par ES un nacionālajām datu apmaiņas struktūrām. Veiktā analīze parādīja ES un nacionālās īpatnības enerģijas tirgū, kā arī palīdzēja uzzināt par reālo datu apmaiņas praksi. Analīzes rezultāti tiks izmantoti, sagatavojot darba kārtību gaidāmajai ES apaļā galda diskusijai, kurā piedalīsies pašvaldību un enerģijas komunālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji no projekta partneru valstīm. Tikšanās laikā tika apspriesti arī citi uzdevumi, kā, piemēram, vienošanās parakstīšana starp vietējo pašvaldību un enerģijas kompāniju un pašvaldības Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes uzsākšana.

Uzsākta pašvaldību un enerģijas piegādātāju aptauja par datu pieejamību

09 November 2012

Šodien tika uzsākta aptauja, aicinot vietējos pašvaldību pārstāvjus un enerģijas piegādātājus sniegt informāciju, kā viņi nodrošina datu apmaiņu, it īpaši enerģijas patēriņa datiem, kas nepieciešami, lai izveidotu vietējas pašvaldības emisiju bāzes līniju (BEI) un veiktu enerģijas novērtējumu. Mērķis ir noskaidrot un risināt esošās problēmas, izpētot abpusēji izdevīgus risinājumus pašvaldībām un uzņēmumiem. Aptauja pieejama šeit:
http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php?lang=lv

Datu apmaiņas normatīvā ietvara analīze ir izstrādes procesā

16 September 2012

Pieeja labas kvalitātes enerģijas datiem ir būtiska, izstrādājot pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas un plānus. Pieeja enerģijas datiem ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, tajā skaitā tiesiskā regulējuma dažādās Eiropas valstīs un ES līmenī. MESHARTILITY projekta partneri ir sākuši analizēt tiesisko regulējumu, lai pārbaudītu, kā tie ir saistīti ar reālo datu apmaiņu starp enerģijas pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.

Analīzes rezultāti kopā ar aptaujas, kas veikta starp pašvaldībām un enerģētikas uzņēmumiem, rezultātiem par datu apmaiņas esošo kārtību, palīdzēs projekta partneriem noteikt un risināt esošās datu problēmas. Ziņojums par tiesiskā regulējuma analīzi būs pieejams drīzumā!

Projekta pirmā tikšanās Briselē

01 June 2012

No 2012.gada 29. līdz 31.maijam 17 organizāciju pārstāvji, ieskaitot enerģētikas aģentūras, pašvaldību, pakalpojumu un tehnisko ekspertu apvienības, tikās sanāksmē Briselē, lai uzsāktu MESHARTILITY projektu, kuru līdzfinansē „Inteliģenta Enerģija Eiropai (IEE)” programma. Tikšanās laikā projekta partneri viens ar otru iepazinās un apsprieda savus nākotnes uzdevumus un gaidāmos rezultātus.

Turpmāko trīs gadu laikā MESHARTILITY projekta partneri noskaidros un risinās datu problēmas, ar kurām saskaras pašvaldību iestādes, izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas stratēģijas un plānus. Projekta partneri arī palīdzēs izvēlētajām pašvaldībām izstrādāt sākotnējo emisiju uzskaiti (BEI) un Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus (IERP), balstoties uz reāliem datiem. Sīkāks projekta apraksts ir šeit.

 

Logo IEE

Autori ir pilnībā atbildīgi par šis publikācijas saturu. Tas obligāti neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. EASME un Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu šajā publikācijā dotās informācijas tālāku izmantošanu.