April 2020
Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Pieslēgties

Aizmirsāt paroli? Aizmirsāt savu lietotāja vārdu?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Otrā ES apaļā galda diskusija

12 March 2015

Gandrīz divus gadus pēc veiksmīgi noorganizētās Pirmās ES apaļā galda diskusijas par datu apmaiņu, kas notika 2013. gada maijā, sekoja arī Otrā ES apaļa galda diskusija. Otrā ES apaļā galda diskusija notika 2015. gada 10. martā Briselē.
Šī bija pēdējā Eiropas mēroga tikšanās, kas tika īstenota projekta ietvaros. Apaļā galda diskusijā piedalījās ap 20 dalībnieku. To vidū bija tehniskie eksperti no enerģijas pakalpojumu sniedzēju kompānijām, pašvaldību asociāciju pārstāvji no 12 projektā iesaistītajām dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no Pilsētu mēra pakta biroja, Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta, un Kopīgā pētniecības centra.

1


Diskusija sastāvēja no trīs galvenajām daļām, kuru laikā tika rādītas diskusiju rosinošas prezentācijas. Diskusijas pirmajā daļā tika rādītas prezentācijas par bāzes emisiju uzskaišu rezultātiem, pamatojoties uz BEI kopsavilkuma ziņojumu, projekta partneru un iesaistīto pašvaldību aptauju rezultātiem.
Pasākuma galvenajā daļā tika demonstrēta prezentācija par to, kā iespējams uzlabot datu vākšanas procesu. Dalībnieku vidū šī prezentācija izraisīja plašas diskusijas, kuras noveda arī pie pēdējās diskusiju daļas, kuras laikā dalībnieki diskutēja par turpmākajām darbībām, kas varētu tikt realizētas pēc projekta beigām.
Tikšanās laikā tika diskutēts arī par labās prakses piemēriem datu vākšanas procesā. Īpaši lielu atsaucību guva labās prakses piemērs no Latvijas par centrālo datu vākšanu, kas realizēta brīvprātīgas vienošanās ceļā. Tāpat dalībnieku atsaucību ieguva jaunais datu apmaiņas mehānisms, kuru paredzēts īstenot Itālijā ENEL Distribution.
Diskusijas par ES un valsts iestāžu politikas ieteikumiem, veicināja informācijas apmaiņu starp dalībniekiem. Šādā veidā nodrošinot labāko ieteikumu izplatīšanu starp ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem. Tika diskutēts par centralizētas datu vākšanas praktiskumu no likumdošanas puses, īpaši ES mērogā, parakstot atsevišķus divpusējus līgumus ar Enerģijas piegādātājiem un pašvaldībām.

 

 

Logo IEE

Autori ir pilnībā atbildīgi par šis publikācijas saturu. Tas obligāti neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. EASME un Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu šajā publikācijā dotās informācijas tālāku izmantošanu.