February 2020
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

O MESHARTILITY projektu

Cilj projekta MESHARTILITY (Mjerenje i razmjena podataka s opskrbljivačima energijom za Sporazum gradonačelnika) je razvoj rješenja i alata koji omogućavaju razmjenu energetskih podataka između opskrbljivača energijom i jedinica lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja razine lokalnih emisija stakleničkih plinova i planiranja mjera za njihovo smanjivanje kroz uštedu energije, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ta rješenja i alati će pomoći gradovima i općinama da u okviru Sporazuma gradonačelnika razviju svoje Akcijske planove održivog energetskog razvoja (eng. Sustaibable Energy Action Plan, SEAP).

Sporazum gradonačelnika je pokret koji uključuje jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su se dobrovoljno obvezale povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svojem području. Svojom obvezom, potpisnici Sporazuma pokušavaju dostići i prestići ciljeve Europske unije o 20-postotnom smanjenju CO2 do 2020.

Kako bi preveli svoje političko opredjeljenje u konkretne mjere i projekte, potpisnici sporazuma obvezuju se izraditi Referentni inventar emisija CO2 (eng. Baseline Emissions Inventory, BEI) i Akcijski plan održivog energetskog razvoja (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP).Više informacija o ovoj ambicioznoj inicijativi može se pronaći na poveznici: www.eumayors.eu

Kako bi razvili uspješan SEAP, potrebno je imati detaljne podatke o proizvodnji i potrošnji energije na teritoriju lokalne zajednice. Uvidom u potrošnju i proizvodnju moguće je identificirati koji sektori uzrokuju najveće probleme u pogledu ispuštanja stakleničkih plinova i odrediti u kojim sektorima je moguća provedba mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Pristup pouzdanim energetskim podacima omogućuje lokalnim vlastima jednostavniji nadzor nad učinkom implementiranih strategija i planova, a takvim podatcima u pravilu raspolažu proizvođači i opskrbljivači energije (koji daju energetsku uslugu klijentima). No zbog pitanja zaštite privatnosti potrošača i zaštite podataka od konkurencije, uvid u podatke često je ograničen te jedinice lokalne samouprave nemaju mogućnost sustavnog pregleda energetske situacije na njihovom području.

Kako za energetsko planiranje na razini JLS nije potreban uvid u pojedinačne podatke o potrošaču, već samo kumulativan pregled, u idealnom slučaju po sektorima, razvoj SEAP-a ne dovodi u pitanje zaštitu privatnosti potrošača. Dodatno, podatci su potrebni za potrebe planiranja te se mogu tretirati kao povjerljivi ukoliko je to potrebno. Stoga je nužno razviti rješenja i alate koji će omogućiti razmjenu energetskih podataka između opskrbljivača energijom i lokalnih vlasti koji će biti na obostranu korist.

Da bi se ustanovili potrebni mehanizmi za razmjenu podataka, u okviru projekta Meshartilty:

 • Istražuju se mogućnosti za poboljšanje suradnje JLS, njihovih pratećih struktura (npr. regionalne agencije) te opskrbljivača energijom
 • Stvara se platforma za sustavnu suradnju JLS i opskrbljivača energijom
 • Razvijaju se i provode SEAP-i te se prati njihova provedba na temelju pouzdanih podataka u 72 odabrane JLS u 12 zemalja EU

Provedbom projekta Meshartility, osigurat će se široka dostupnost podataka te će se osigurati prijenos znanja i primjera dobre prakse u razmjeni podataka.

 

 

Očekivani rezultati:

 • Izvještaji o analizi pravnih okvira o razmjeni podataka u EU i 12 država.
 • Rezultati istraživanja o praksi dijeljenja podataka diljem Europe.
 • Potpora 72 JLS u razvoju svojih osnovnih inventara emisija CO2 s pouzdanim podacima.
 • Barem 144 provedene akcije od strane JLS (2 akcije po SEAPu).
 • Razvoj planova ulaganja u sva područja projekta.
 • Pristup financijskim kanalima za implementaciju SEAP-ova.
 • Prosječno 5 milijuna € potaknutih ulaganja po svakom području do kraja projekta (cca 65 milijuna €).
 • Razmijeniti iskustva i pouke kako bi podržali i motivirali druge

Tko će imati koristi od projekta?

Projekt MESHARTILITY usmjeren je prema JLS, davateljima energetskih usluga iz 12 zemalja uključenih u projekt (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Estonija, Njemačka, Italija, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska). Oni se mogu uključiti u nekoliko aktivnosti koje uključuju:

 • Pomoć u boljem shvaćanju nacionalnih i EU regulatornih okvira tako da podijele svoje stručno mišljenje u:
  • 2 EU okrugla stola
  • Nekoliko nacionalnih i regionalnih okruglih stolova u svakoj zemlji uključenoj u projekt
 • Ispunjavanjem istraživanja koje istražuje trenutne prakse vezane uz razmjenu podataka
 • Dijeljenje primjera dobre prakse iz područja: razmjene podataka, suradnje između lokalne zajednice i davatelja usluga, razvoju SEAP-a na temelju pouzdanih podataka.

 

 

 

 

Logo IEE

Isključiva odgovornost za sadržaj ove web stranice leži na autorima i ne odražava mišljenje Europske unije. Niti EASME niti Europska komisija nisu odgovorni za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njemu.