April 2020
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Aktivnosti i rezultati

Dolje je naveden presjek glavnih aktivnosti na projektu i dostupnih rezultata:

Istraživanje o praksama razmjene podataka

Lokalne vlasti, davatelji energetskih usluga i koordinatori i pobornici Sporazuma gradonačelnika iz različitih europskih zemalja bit će pozvani da sudjeluju u internetskom istraživanju i da podjele svoja iskustva na temu razmjene energetskih podataka s posebnim naglaskom na pripremu Referentnih inventara emisija CO2 (BEI) i Akcijskih planova održivog energetskog razvoja (SEAP). Korisnici će biti zamoljeni da podijele svoje primjere dobre prakse u području sakupljanja i dijeljenja energetskih podataka, ali ujedno i problema, ograničenja i barijera s kojima su suočeni.

Za pristup istraživanju, pritisnite ovdje.

Analiza EU i nacionalnih pravnih okvira

Pristup kvalitetnim energetskim podacima značajno ovisi o pravnom okviru koji regulira energetski sektor, politici konkurentnosti i potrošačkoj politici. Stoga je jedan od prvih zadataka partnera na projektu MESHARTILITY analiza nacionalne i EU legislative koja se odnosi na prikupljanje i razmjenu energetskih podataka. Analiza će pomoći identificirati "izazove i barijere podataka" na europskoj i nacionalnoj razini (12 članica projekta) i predložiti rješenja za prevladavanje tih barijera.

Izvještaj o analizi pravnog okvira razmjene podataka bit će objavljen u siječnju 2013.

EU i nacionalni okrugli stolovi

Ključni dionici, uključujući davatelje energetskih usluga i lokalne vlasti iz 12 zemalja uključenih u projekt, bit će pozvani da sudjeluju u nizu okruglih stolova kako bi podijelili svoje stručno mišljenje o prikupljanju i razmjeni energetskih podataka i kako bi pomogli u poboljšanju europskog i nacionalnih pravnih okvira koji utječu na taj proces. Planirana su dva EU i nekoliko nacionalnih ili regionalnih okruglih stolova s najmanje 15 sudionika na svakome.

Prvi okrugli stolovi bit će organizirani u proljeće 2013. godine.

Potpisivanje ugovora o lokalnoj suradnji

Jedan od glavnih rezultata prvog nacionalnog okruglog stola bit će nacrt ugovora o lokalnoj suradnji u razmjeni podataka koja će biti potpisana između lokalnih vlasti i davatelja energetskih usluga, ali i s ostalim dionicima koji su u mogućnosti dati energetske podatke (udruge zgrada, ESCO tvrtke itd.).

Sporazumi će pomoći stvoriti obostranu korist u odnosu lokalnih vlasti i davatelja usluga i razvoju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja temeljenom na stvarnim podacima u 74 JLS iz 12 zemalja uključenih u projekt.

Razvoj okvira i knjižice s vodičem za stvaranje podataka zajednice na razini JLS

Priručnik će dati praktične savjete lokalnoj vlasti kako se suočiti s problemima vezanim uz podatke. Bit će specifično dizajnirana za tehničko osoblje JLS i konzultante koji su uključeni u pripremu lokalnih Referentnih inventara emisija CO2 (BEI) i Akcijskih planova održivog energetskog razvoja (SEAP). Priručnik će među ostalim:

  • Opisati zahtjeve za podatke (Koji su podaci potrebni za pripremu kvalitetnog BEI-a i SEAP-a?);
  • Predložiti strategije za istraživanje i potencijalne partnere za razvoj podataka zajednice potrebnog za uspješno održivo energetsko planiranje;
  • Sažeti tipične izazove vezane za podatke za lokalne vlasti u Europi i predložiti načine kako se nositi s tim izazovima;
  • Dati listu mjesta gdje su dostupni nacionalni ili regionalni podaci.

Priručnik će sadržavati odjeljke za svaku zemlju sudionicu kako bi mogla dati specifičnu potporu za JLS koje funkcioniraju u različitim nacionalnim okvirima.

Razvoj SEAP-a

Odabrane JLS (72) iz različitih zemalja dobit će potporu u razvoju svojih Referentnih inventara emisija CO2  (BEI) i Akcijskih planova održivog energetskog razvoja (SEAP) utemeljenim na pouzdanim bottom-up podacima. U idealnom slučaju one će biti razvijene u suradnji s davateljima energetskih usluga koje djeluju na teritoriju pojedinih JLS.

Implementacija barem 144 radnje predviđene u lokalnim SEAP-ima

U prvoj godini finalizacije SEAP-a svaka od 72 JLS će odabrati barem 2 radnje predviđene u svojem planu. Te će radnje dovesti do smanjenja emisija CO2, ušteda energije i korištenja obnovljivih izvora energije, ali će i mobilizirati nove investicije i stvoriti nova radna mjesta. Partneri projekta će pomoći u pripremi tih radnji identificirajući prikladne izvore financiranja i, ako je potrebno, razvojem investicijskih planova.

Sažetak svake od implementiranih radnji bit će objavljen u rubrici "Primjeri dobre prakse" kako bi poslužila kao izvor inspiracije i motivacije za ostale europske lokalne vlasti.

Omogućavanje da rezultati projekta budu dostupni širokoj javnosti i povećanje broja potpisnika Sporazuma gradonačelnika

Kako bi aktivnosti i rezultati projekta bili široko vidljivi, kako bi dijelili znanje stečeno tijekom realizacije projekta i kako bi povećali broj potpisnika Sporazuma gradonačelnika, partneri na projektu provest će nekoliko aktivnosti vezanih uz komunikaciju i širenje. Koristit će komunikacijske alate kao što su web stranice projekta, letci, bilteni, prezentacije tijekom različitih europskih i nacionalnih događanja, organizacija lokalnih energetskih dana itd.

Partneri projekta MESHARTILITY će se također umrežavati s ostalim projektima IEE kako bi ostvarili sinergiju svojih aktivnosti.

 

Logo IEE

Isključiva odgovornost za sadržaj ove web stranice leži na autorima i ne odražava mišljenje Europske unije. Niti EASME niti Europska komisija nisu odgovorni za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njemu.