February 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

Unustasin parooli Unustasin kasutajanime
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Küsitluse „Turuosaliste kogemused tarbimisandmete jagamisel“ tulemused tõid välja valdkonna kitsaskohad

02 September 2013

MESHARTILITY projekti raames 12 Euroopa Liidu riigis läbi viidud andmete kogumise ja jagamise alase küsitluse tulemused viitasid kitsaskohtadele energia-alaste andmete kogumisel kohalike omavalitsuste poolt. Selgus, et SEAP-de (säästva energiamajanduse tegevuskavade) I faasis koostavate CO2 heitkoguste lähteinvetuuride valmimiseks vajalike andmete kogumine on vastupidiselt ootustele keeruline ning ajamahukas nii omavalitsuste kui ka energiavaldkonna ettevõtete töötajatele.

Küsitlusele vastanute seas olid nii kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud, Linnapeade Pakti toetavad ettevõtted, energiaettevõtted ning -ettevõtete liidud MESHARTILITY projekti partnerriikidest.

Kokku täitsid küsimustikku 245 omavalitsusüksust või omavalitsusliitu ning 53 energiaettevõtet. Veebipõhiselt kõigile kättesaadavaks tehtud küsitlus lõppes 2013. aasta augustis. 9 kuud kestnud küsitluse tulemusena tuvastati, et energeetikavaldkonna andmete kättesaadavuse ning kasutatavusega on siiski veel märkimisväärseid probleeme ning kitsaskohti nii omavalitsuse kui ka energiaettevõtete jaoks kõigis projektis osalevates riikides.

Täpsemad tulemused ning analüüs on esitatud küsitluse raportis, mis tehakse peagi avalikuks. Tulemusi kasutatakse, tuvastamaks, mida peaks tegema, et energiaandmete jagamine oleks võimalik ja kasulik mõlema osapoole jaoks. Üheks võimaluseks on mitmesuguste koostöölepete sõlmimine energiaettevõtete ning omavalitsuste vahel.

 

Logo IEEAinuvastutus käesoleva veebisaidi sisu eest lasub selle autoritel ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Komisjon ega EASME ei ole vastutav mitte mingi selles väljaandes sisalduva teabe kasutuse eest.