February 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Login

Unustasin parooli Unustasin kasutajanime
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

I Euroopa tasandi ümarlaud algatas arutelusid

30 August 2013

1 EU RoundtableEsimene Euroopa tasandi ümarlaud MESHARTILITY projektis toimus käesoleva aasta 23. mail Brüsselis.

21 osalist Euroopa Komisjonist, kohalikest omavalitsustest, omavalitsusliitudest, energiaettevõtetest ning –ettevõtete liitudest ja Linnapeade Pakti juhtstruktuurist võtsid osa ühepäevalisest kohtumisest, mille peaeesmärgiks oli tuvastada kitsaskohti ning arutleda võimalike lahenduste üle CO2 heitkoguste lähteinventuuride (BEI) jaoks vajalike andmete kogumisel ning kasutamisel.

Kohtumisel kuulati valdkonnaga seotud kohalike omavalitsuste ning energiatootjate seisukohti, arvamusi ning soovitusi, eesmärgiga leida võimalusi andmete jagamist soodustavate koostöölepete sõlmimiseks. Energiaettevõtete jaoks oleks tähtis, et andmepäringud oleksid arusaadavalt koostatud ning võimalikult sarnases formaadis, vähendamaks halduskoormust teabepäringute täitmisel. Kohalike omavalitsuste jaoks on aga tähtis saada kvaliteetseid ning arusaadavaid andmeid kujul, mis võimaldab eraldada mitmesuguseid tarbijaguppe (tööstus, teenindus, eratarbijad, avalik sektor).

I Euroopa tasandi ümarlauale järgnevad ümarlauad kõigis partnerriikides. Ümarlaua arutelude seeria lõpetab teine Euroopa tasandi ümarlaud, mille toimumisaeg jääb tõenäoliselt 2014. aasta lõppu / 2015. aasta algusesse.

 

Logo IEEAinuvastutus käesoleva veebisaidi sisu eest lasub selle autoritel ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Komisjon ega EASME ei ole vastutav mitte mingi selles väljaandes sisalduva teabe kasutuse eest.