November 2019
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Unustasin parooli Unustasin kasutajanime
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Uudised

2nd EU roundtable discussions

12 March 2015

1Following the very successful 1st European Roundtable on energy data sharing, organized under the framework of the MESHARTILITY project in May 2013, the 2nd European Roundtable took place on the 10th of March 2015 at the Committee of the Regions in Brussels. 21 participants: technical experts from energy utilities, associations of municipalities and Supporting Structures from 12 European countries engaged in the project, as well as representatives of such EC institutions as DG ENER, JRC and the Covenant of Mayors Office concluded the discussion on the possible ways of improving cooperation between LAs and energy utilities. 

Loe edasi...

5th project meeting in Dubrovnik (HR)

10 November 2014

meeting in DubrownikuOn the 5th and 6th of November 2014 project partners of the MESHARTILITY project gathered in Dubrovnik (HR) for the fifth time in order to discuss their up-to-date results and tasks for the future. Large part of the discussion was devoted to the cooperation agreements that shall be signed between local authorities involved in the project and the energy utilities operating in their area. Best practices in this field were presented, such as the management of the data sharing in Italy or the proposed changes in Energy Sector regulation in Romania. Another issues dealt with during the sessions included the results of the second national round tables organized in partner countries, as well as the progress of SEAP’s implementation in the participating municipalities. The meeting was attended by the Project Officer, Mr. Martin Eibl, who informed about the great interest of the EU Commission in the results of this project. He also encouraged the partners to continue with the hard work to initiate the agreements between energy utilities and local authorities and the further support the municipalities in the SEAP process to help them finalize their plans and launch their implementation by April 2015 when the project finishes. On this occasion we are also pleased to inform you that in March 2015 a 2nd European Round Table on Energy Data Sharing will be held in Brussels. During the event energy utilities, local authorities and European stakeholders will discuss the European dimension of energy consumption data sharing. The agenda of the meeting will be published here soon!

Agreements with energy utilities begin to show results beyond MESHARTILITY’s project framework

22 September 2014

imgAs a result of agreements concerning data sharing achieved with energy utilities, INFO – Spanish partner of the MESHARTILITY project – started to deliver energy data obtained from energy companies to local authorities – both participating and not related to the project. Regional Development Agency of Murcia, in its role of a Supporting Structure of the Covenant of Mayors in Murcia’s Region, has provided the data to Puerto Lumbreras municipality helping them to develop their SEAP based on real, bottom-up data on energy consumption.

Energy Days in Spain

10 July 2014

Energy Day in Spain6 local Energy Days were organized in Spain in the framework of the MESHARTILITY project. During these events, which took place in the municipalities of Lorca, Mazarrón, Águilas, San Pedro, San Javier and Fuente Álamo, the mayors presented to their citizens local Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) and sustainable energy measures that they are going to implement first. Therefore, the participants of these meetings could learn about their local energy policies and local councils’ plans for reducing their CO2 emissions. Presentations from the events (in Spanish) may be found in the Spanish version of the article.

MESHARTILITY event during Brussels Sustainable Energy Week

27 June 2014

Event in Brussels
© Committee of the Regions

On the 23rd of June 2014, during the EU Sustainable Energy Week in Brussels, we organized a MESHARTILITY event entitled "EU funding opportunities for sustainable energy for local and regional authorities: the case of MESHARTILITY". The event was held in the premises of the Committee of the Regions and gathered more than 70 participants representing different groups of stakeholders.

During the event there were presented new financing opportunities for local and regional authorities undertaking actions in the energy sector, including new programmes HORIZON 2020, LIFE+ and programmes of EIB operating in the period 2014-2020. There was also presented the case of the MESHARTILITY project as a good example of initiatives supporting European authorities in the development of successful Sustainable Energy Action Plans (SEAPs), which are compulsory for the signatories of the Covenant of Mayors.

Loe edasi...

CO2 heitkoguste lähteinventuurid

10 June 2014

Ülevaated energia tarbimisest ning sellest tulenevatest CO2 heitkogustest Eesti kohalike omavalitsuste territooriumil (CO2 heitkoguste lähteinventuurid) on kättesaadavad järgmistelt linkidelt:

Ülaltoodud dokumentide koostamisel kasutati IPCC ning Linnapeade Pakti juhendmaterjale. Täpsemalt on energiatarbimismahtude tuvastamisest ning CO2 heitkoguste arvutamisest räägitud lähteinventuuride koostamise alusena kasutatud metoodikadokumendis.

Neljas projektikohtumine Hispaanias Murcias

02 May 2014

28. ja 29. aprillil kogunesid Meshartility projektipartnerid Hispaaniasse, Murcia linna. Neljandal projektikohtumisel vaadati üle praeguseks tehtu ning seati edasised tegevuseesmärgid. Suur osa aruteludest keskendus koostöölepingutele, mis võiksid olla sõlmitud projektis osalevate regioonide ning neis paiknevate energiaettevõtete vahel. Koostöölepingute olemasolu võimaldab andmepäringuid standardiseerida, vähendamaks nii kohaliku omavalitsuse kui ka energiaettevõtte halduskoormust. Samal ajal saab kohalik omavalitsus andmeid kasutada energiavaldkonna planeeringute koostamisel. 

Kohtumise põhifookuses oli samuti järgmine Euroopa tasandi ümarlaud ning sellele sisendite andmine. Järgmine Euroopa tasandi ümarlaud toimub järgmise aasta alguses.

Jõgeva linn liitus Linnapeade Paktiga

11 April 2014

28. märtsi Jõgeva linnavolikogu istungil otsustati, et Jõgeva linn liitub Euroopa komisjoni algatusega „Linnapeade pakt".

 

Linnapeade pakt on üle-euroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Linnapeade pakti võrgustikku kuulub enam kui 5000 Euroopa omavalitsust. Eestis on Jõgeva Rõuge, Tartu, Tallinna ja Rakvere järel viies, kes paktile alla kirjutas. Esimesteks liitujateks olid Tallinn ja Rakvere. Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetika eksperdi Jaanus Uiga sõnul on neil juba toimiv praktika. „Esimestelt liitujatelt saab õppida, me ei pea leiutama uusi protsesse, need on juba olemas," leiab Uiga.

Kohustused paktiga liitumisel

Linnapeade paktiga liitumine on omavalitsuste jaoks tehtud võimalikult lihtsaks. Enne liitumist kaardistatakse piirkonna CObaastase. Selle dokumendi alusel on võimalik hinnata, milline on energiatarbimine 2020. a. Seejärel saab omavalitsus linnapeade pakti koduleheküljele andmete sisestamiseks õigused. Lisaks on tagatud juurdepääs teiste omavalitsuste kogemustele ja nõuannetele. Jaanus Uiga sõnul saavad liitunud teada ka erinevatest projektipakkumistest.

„Energiatõhusus on uuel eelarveperioodil Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika üheks põhiteemaks. Seega on need ettevõtmised väga tervitatavad ja loodetavasti inspireerivad ka teisi piirkonna omavalitsusi, ettevõtteid ja linnaelanikke rohkem energiasäästu teemale mõtlema," sõnas arenduse peaspetsialist Erki Teder.

Linnapeade paktiga liitudes saab jagada teiste Euroopa omavalitustega oma kogemusi ja praktikaid. „Energiasäästlikkuse teema on praegu aktuaalne. Linnapeade paktis osalemisega määratakse ära Jõgeva energiasäästlikkus. Edaspidistes projektides, kus on energiasäästlikkusest juttu, tuleb see kasuks," leiab Jõgeva linnapea Aare Olgo.

Jõgeva eelised

Jõgeva linnal valmis koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga linna heitkoguste lähteinventuuri ja säästva energiamajanduse tegevuskava. „Selles kajastuvad tegevused, mille elluviimisel peaksime eeldatavalt saavutama COväljapaiskumise vähendamise 2020. a võrreldes 2010. a vähemalt 20% võrra,"selgitab Jõgeva linna arengu peaspetsialist Erki Teder. Dokumentides keskendutakse peamiselt omavalitsuse hoonete energiasäästlikumaks muutmisele, tänavavalgustuse rekonstrueerimisele, korterelamutes energiasäästu saavutamisele ning kohalike energiapäevade teavitusürituste korraldamisele. Energeetiku kinnitusel piisab kasvõi ühest päevast aastas, mil linnakodanik saab tulla ja küsida energeetika kohta küsimusi. 

Jaanus Uiga tõi välja, et 2010. a kulutas Jõgeva linn 75 GWh energiat, millega kaasnes 35 000 tonni CO2 eraldumine. 10% sellest moodustab Jõgeva linnavalitsusega seotud haldushoonete ja asutuste, sh OÜ Jõgeva Vesi energiatarbimisest. Energeetika eksperdi arvates ei ole neis näitajates midagi hullu, kuid neid annab veelgi vähendada. Seoses kaugküttesüsteemi biokütusele üleminekuga on linn märgatavalt vähendanud CO2 heitkoguseid. „Jõgeval on juba väga suur tee ära käidud ja linnal on hea positsioon edasi minna," kinnitab Uiga.

Kui kohalik omavalitsus soovib paktist loobuda, siis sellega mingeid edasisi kohustusi ei kaasne.

Jõgeva linnas on linnapeade pakti võrgustikus kontaktisikuks arenduse peaspetsialist Erki Teder

Rõuge vald ühines Linnapeade Paktiga

11 April 2014

Pärast Rõuge vallavolikogult eelmise aasta lõpus saadud heakskiitu allkirjastas vallavanem Tiit Toots 7. jaanuaril 2014 avalduse, millega Rõuge vald liitus üle-euroopalise energia- ja kliimamõjusid vähendavate omavalitsuste liikumise - Linnapeade paktiga. Seega sai Rõuge vallast esimene maaomavalitsus Eestis ning kolmas Eesti omavalitsus Tallinna ja Rakvere järel, kes on antud paktiga liitunud.

Linnapeade pakt on Euroopa puhtast elukeskkonnast hoolivate omavalitsuste liikumine. Rõuge on hinnatud elu-, puhke- ja külastuskoht. Seda kuvandit on aidanud hoida valla aastatepikkune energiasäästualane tegevus ja aitab nüüd täiendada liitumine paktiga.

Linnapeade paktiga liitudes näitab omavalitsus eeskuju ja võtab endale vabatahtliku kohustuse aidata kaasa Euroopa Liidus 2020. aastaks seatud energia- ja kliimamõjude vähendamise eesmärkide täitmisele, suurendades energiatõhusust ja vähendades CO­2 heitkoguseid oma piirkonnas vähemalt 20%. Eesmärkide saavutamiseks koostatakse säästva energia tegevuskava ning viiakse ellu tegevused, mis aitavad kaasa energia säästvamale kasutamisele ja taastuvate allikate kasutamisele energia tootmisel, kaasates sellesse kõik kogukonna liikmed, nii ettevõtjad, elanikud ja ka külastajad.
Linnapeade paktiga seotud tegevused viiakse ellu koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga (TREA) EL Intelligent Energy programmi projekti „Meshartility" toel. Projekti kaasabil valmistatakse ette veel vähemalt nelja Lõuna-Eesti omavalitsuse liitumine Linnapeade paktiga. TREA koostab liitunud omavalitsustele ka CO2 baasinventuuri ja säästva energia tegevuskava.

Linnapeade paktiga seotud täpsem tegevuskava Rõuge vallas pannakse paika lähiajal omavalitsuse ning TREA poolt korraldatud ümarlaual. 

 

Brainstorming during national roundtables in 12 countries

11 December 2013

The highly successful first European roundtable was followed by the first round of national roundtables in all project countries. Each of them was attended by representatives of local self-governments, energy utilities, national regulators of the energy market, ministries involved in the transposition of the European Energy Efficiency Directive, national statistical organizations and other entities influencing or involved in the energy data collection and sharing processes.

They all got together at national level to analyze current situation regarding cooperation and energy data sharing between energy utilities and municipalities, as well as their expectations regarding cooperation on energy data sharing and development of local sustainable energy strategies and plans. Participants discussed and elaborated framework agreements that will be then implemented at local level.

The agenda and format of national roundtables were focused on the very aspect of energy data access and format and shaped according to national needs and situation.

Loe edasi...

Küsitluse „Turuosaliste kogemused tarbimisandmete jagamisel“ tulemused tõid välja valdkonna kitsaskohad

02 September 2013

MESHARTILITY projekti raames 12 Euroopa Liidu riigis läbi viidud andmete kogumise ja jagamise alase küsitluse tulemused viitasid kitsaskohtadele energia-alaste andmete kogumisel kohalike omavalitsuste poolt. Selgus, et SEAP-de (säästva energiamajanduse tegevuskavade) I faasis koostavate CO2 heitkoguste lähteinvetuuride valmimiseks vajalike andmete kogumine on vastupidiselt ootustele keeruline ning ajamahukas nii omavalitsuste kui ka energiavaldkonna ettevõtete töötajatele.

Küsitlusele vastanute seas olid nii kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud, Linnapeade Pakti toetavad ettevõtted, energiaettevõtted ning -ettevõtete liidud MESHARTILITY projekti partnerriikidest.

Kokku täitsid küsimustikku 245 omavalitsusüksust või omavalitsusliitu ning 53 energiaettevõtet. Veebipõhiselt kõigile kättesaadavaks tehtud küsitlus lõppes 2013. aasta augustis. 9 kuud kestnud küsitluse tulemusena tuvastati, et energeetikavaldkonna andmete kättesaadavuse ning kasutatavusega on siiski veel märkimisväärseid probleeme ning kitsaskohti nii omavalitsuse kui ka energiaettevõtete jaoks kõigis projektis osalevates riikides.

Täpsemad tulemused ning analüüs on esitatud küsitluse raportis, mis tehakse peagi avalikuks. Tulemusi kasutatakse, tuvastamaks, mida peaks tegema, et energiaandmete jagamine oleks võimalik ja kasulik mõlema osapoole jaoks. Üheks võimaluseks on mitmesuguste koostöölepete sõlmimine energiaettevõtete ning omavalitsuste vahel.

I Euroopa tasandi ümarlaud algatas arutelusid

30 August 2013

1 EU RoundtableEsimene Euroopa tasandi ümarlaud MESHARTILITY projektis toimus käesoleva aasta 23. mail Brüsselis.

21 osalist Euroopa Komisjonist, kohalikest omavalitsustest, omavalitsusliitudest, energiaettevõtetest ning –ettevõtete liitudest ja Linnapeade Pakti juhtstruktuurist võtsid osa ühepäevalisest kohtumisest, mille peaeesmärgiks oli tuvastada kitsaskohti ning arutleda võimalike lahenduste üle CO2 heitkoguste lähteinventuuride (BEI) jaoks vajalike andmete kogumisel ning kasutamisel.

Kohtumisel kuulati valdkonnaga seotud kohalike omavalitsuste ning energiatootjate seisukohti, arvamusi ning soovitusi, eesmärgiga leida võimalusi andmete jagamist soodustavate koostöölepete sõlmimiseks. Energiaettevõtete jaoks oleks tähtis, et andmepäringud oleksid arusaadavalt koostatud ning võimalikult sarnases formaadis, vähendamaks halduskoormust teabepäringute täitmisel. Kohalike omavalitsuste jaoks on aga tähtis saada kvaliteetseid ning arusaadavaid andmeid kujul, mis võimaldab eraldada mitmesuguseid tarbijaguppe (tööstus, teenindus, eratarbijad, avalik sektor).

I Euroopa tasandi ümarlauale järgnevad ümarlauad kõigis partnerriikides. Ümarlaua arutelude seeria lõpetab teine Euroopa tasandi ümarlaud, mille toimumisaeg jääb tõenäoliselt 2014. aasta lõppu / 2015. aasta algusesse.

Teine projektipartnerite kohtumine Brüsselis

04 March 2013

27. ja 28. veebruaril kogunesid MESHARTILITY projekti partnerid järjekordselt Brüsselisse, arutamaks juba saavutatu ning edasiste ülesannete üle. Põhiline osa kohtumisest oli pühendatud EL-i ning riigi tasandi energia tarbimise andmete jagamise seadusandliku raamistiku analüüsi tulemuste üle arutlemisele. Muuhulgas saadi ülevaade energeetika-andmete jagamise kogemustest erinevates riikides. Analüüsi tulemusi kasutatakse ümarlaudade temaatika valimisel. 

Projektikohtumise lõpuosa oli suunatud SEAP-de koostamise alustamisega seotud küsimuste lahendamisele.

Küsitlus "Turuosaliste kogemused tarbimisandmete jagamisel"

09 November 2012

Käimas on küsitlus, uurimaks ettevõtete ja turuosaliste kogemusi tarbimisandmete jagamisel heitkoguste lähteinventuuri ja energiatarbimise analüüside koostamiseks. Küsitluse eesmärgiks on identifitseerida kitsaskohti ning häid näiteid tarbimisandmete jagamisel kohalike omavalitsuste ning energiaettevõtete vahel. 

Küsitluse leiate aadressilt http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php?lang=et

Andmete kogumist ja jagamist puudutava seadusandluse analüüs

16 September 2012

Ligipääs kvaliteetsetele energia tarbimise andmetele on kohalikele omavalitsustele energiamajanduse arengukavade koostamisel ülimalt tähtis. Ligipääs sõltub mitmetest faktoritest alates seadusandlikust raamistikust ning lõpetades energiaettevõtete siseeskirjadega. MESHARTILITY projekti partnerid on alustanud nende faktorite analüüsimisega, et saada teada, kuidas toimub tegelik andmete vahetamine kohalike omavalitsuste ning energiaettevõtete vahel.

Analüüsi tulemused avalikustatakse peagi meie veebisaidil!

Projekti avakohtumine Brüsselis

01 June 2012

29.05...31.05.2012 kogunesid 17-e projektis osaleva organisatsiooni esindajad Brüsselise projekti MESHARTILITY avakohtumisele. Projektis, mida rakendatakse IEE kaasrahastusega, osalevad energiaagentuurid, omavalitsusliidud ning energiaettevõtted 12-st riigist. Esmasel kohtumisel arutati projektitegevusi ning oodatavaid tulemusi.

Järgmise kolme aasta jooksul tegelevad projektipartnerid kohalike omavalitsuste ning energiaettevõtete vaheliste andmejagamis- ning töötlemisprobleemide lahendamisega. Samuti aidatakse kohalikke omavalitsusi CO2 heitkoguste lähteinventuuri ning säästva energiamajanduse tegevuskavade (SEAP) koostamisel. Täpsem ülevaade projektis toimuvates tegevustest on leitav siit.

 

Logo IEEAinuvastutus käesoleva veebisaidi sisu eest lasub selle autoritel ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Komisjon ega EASME ei ole vastutav mitte mingi selles väljaandes sisalduva teabe kasutuse eest.