November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Δραστηριότητες & Αποτελέσματα

Πιο κάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή για τις κύριες δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

Έρευνα για πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων

Τοπικές αρχές, παροχείς ενέργειας, Δομές Υποστήριξης και Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων από διάφερες χώρες της Ευρώπης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή έρευνα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα ανταλλαγής δεδομένων, εστιάζοντας στα δεδομένα που αφορούν τη δημιουργία των Ετών Αναφοράς Εκπομπών (BEI) καθώς και τα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή υφιστάμενων καλών πρακτικών στο πεδίο της συλλογής και ανταλλαγής ενεργειακών δεδομένων, καθώς και στον εντοπισμό προβλημάτων όπως εμπόδια και περιορισμοί στο πεδίο αυτό.

Ανάλυση νομικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ

Η πρόσβαση σε καλής ποιότητας ενεργειακά δεδομένα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο που αφορά τον τομέα της ενέργειας, την πολιτική ανταγωνισμού και της πολιτικής που αφορά την προστασία των καταναλωτών. Επομένως, μια αρχική δράση του έργου MERSHATILITY είναι η ανάλυση αυτού του νομικού πλαισίου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό εμποδίων αλλά και προκλήσεων δεδομένων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων.

Συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης

Παροχείς ενέργειας, τοπικές αρχές και άλλοι φορείς από τις 12 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, θα προσκληθούν σε μια σειρά από συναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα συλλογής και ανταλλαγής ενεργειακών δεδομένων και για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Έχουν προγραμματιστεί δύο συναντήσεις στην ΕΕ και αρκετές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες σε καθεμιά.

Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας

Ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό επίπεδο είναι η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων, μεταξύ τοπικών αρχών και παροχέων ενέργειας όπως επίσης και άλλων φορέων, ικανών να παρέχουν ενεργειακά δεδομένα (πχ . ESCOs). Οι συμφωνίες αυτές θα βοηθήσουν και τα δύο μέρη της συμφωνίας (τοπικές αρχές-παροχείς), όπως επίσης και στην ανάπτυξη Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης, βασιζόμενα σε πραγματικά δεδομένα, σε 72 τοπικές αρχές σε 12 χώρες της ΕΕ.

Ανάπτυξη εγχειριδίου σχετικά με δεδομένα ενέργειας σε επίπεδο τοπικής αρχής

Το εγχειρίδιο θα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση σε τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν δεδομένα. Θα σχεδιαστεί ειδικά για το τεχνικό προσωπικό και σύμβουλους τοπικών αρχών, οι οποίοι σχετίζονται με την κατάρτιση του Έτους Αναφοράς Εκπομπών και του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή απαιτούμενων δεδομένων (για την ανάπτυξη Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης καλής ποιότητας).
  • Σύνοψη τυπικών προκλήσεων δεδομένων σε τοπικές αρχές στην Ευρώπη και συμβουλές για αντιμετώπιση τους.
  • Προτάσεις για στρατηγικές και συνεργάτες για επιτυχή ενεργειακό σχεδιασμό
  • Καταγραφή τοποθεσιών (τοπικό και εθνικό επίπεδο) όπου τα ενεργειακά δεδομένα είναι διαθέσιμα.

Το εγχειρίδιο θα περιέχει πληροφορίες για κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο ξεχωριστά, λόγω του διαφορετικού νομικού πλαισίου που διέπει την ανταλλαγή δεδομένων.

Ανάπτυξη Ενεργειακών Σχέδιων Δράσης

Στα πλαίσια του έργου, 72 επιλεγμένες τοπικές αρχές από 12 χώρες της ΕΕ θα υποστηριχθούν στη δημιουργία του Έτους Αναφοράς Εκπομπών (BEI) και του Ενεργειακού τους Σχεδίου Δράσης (SEAP) με βάση αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα.

Υλοποίηση τουλάχιστον 144 δράσεων από τα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης

Κατά το πρώτο έτος μετά την ετοιμασία του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, καθεμιά από τις 72 τοπικές αρχές θα πρέπει να επιλέξει και να υλοποιήσει 2 δράσεις που προβλέπονται στο Ενεργειακό της Σχέδιο Δράσης. Αυτές οι δράσεις θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εταίροι του έργου είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη στην υλοποίηση αυτών των δράσεων με τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων και αν είναι απαραίτητο με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Διάδοση αποτελεσμάτων και αύξηση των υπογραφών του Συμφώνου των Δημάρχων.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν αρκετές δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης με σκοπό να διανεμηθούν τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες του έργου MERSHATILITY, καθώς και να αυξηθεί ο αριθμός των υπογραφών του Συμφώνου των Δημάρχου. Τα εργαλεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό είναι η ιστοσελίδα του έργου, το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, ηλεκτρονικά δελτία του έργου, παρουσιάσεις σε διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις, διοργάνωση τοπικών Ημερών Ενέργειας.

 

Logo IEE

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία (EASME), ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.