November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Login

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Το έργο MESHARTILITY

Το έργο MERSHATILITY έχει σκοπό να εντοπίσει τις προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα των ανάκτησης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων σε Τοπικές Αρχές στις χώρες που συμμετέχουν στο Έργο και να προταθούν λύσεις προς τις Τοπικές Αρχές και τους Παροχείς Ενέργειας για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ενεργειακών γραφείων, των Τοπικών Αρχών, των παροχέων και των τεχνικών στις 11 χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Στα πλαίσια αυτού του έργου θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν Βιώσιμα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης για 144 Δήμους. Στην Κύπρο θα αναπτυχθούν 8 Ενεργειακά Σχέδια Δράσης. Στο έργο συμμετέχουν 17 Συνεργαζόμενοι Φορείς από τις εξής 12 χώρες: Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Σλοβενία, Λετονία, Πολώνια, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία και Κροατία. Από την Κύπρο συμμετέχουν το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η εταιρεία Stratagem.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα που αφορούν δεδομένα ενέργειας:

 • Ιδιοκτησία δεδομένων
 • Πρόσβαση σε δεδομένα
 • Ποιότητα δεδομένων
 • Συχνότητα παροχής δεδομένων
 • Προσεγγίσεις συσχέτισης δεδομένων

Logo Porozumienie Burmistrzow

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%.

Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.eumayors.eu

Για την ετοιμασία ενός επιτυχούς Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, απαιτείται η γνώση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης στην επικράτεια της τοπικής αρχής. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει εφικτός ο εντοπισμός «προβληματικών» τομέων ως προς την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές αέριων ρύπων και να καθοριστούν αποτελεσματικά μέτρα και δράσης στους διάφορους τομείς.

Επίσης, τα πραγματικά ενεργειακά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν σε αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων της τοπικής αρχής. Πολλές φορές οι παροχείς ενέργειας είναι διστακτικοί στην παροχή πληροφοριών για ενεργειακή παραγωγή και κατανάλωση λόγω της προστασίας προσωπικών δεδομένων, του φόβου προς τους ανταγωνιστές, κ.α.

Μέσω του έργου MERSHATILITY:

 • θα εξευρεθούν τρόποι βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ τοπικών αρχών, τοπικών αρχών και των δομών υποστήριξης τους για αποδοτικότερο σχεδιασμό σε θέματα ενέργειας.
 • Θα προωθηθεί η συστηματική συνεργασία τοπικών αρχών και παροχέων ενέργειας.
 • Θα γίνει δημιουργία, υλοποίηση και παρακολούθηση Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης με βάση αξιόπιστα δεδομένα, σε 72 επιλεγμένες τοπικές αρχές στις 12 χώρες που στο έργο.
 • Θα διαδοθούν καλές πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων καθώς και άλλα αποτελέσματα του έργου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Εκθέσεις αναφοράς σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την ανταλλαγή δεδομένων στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.
 • Αποτελέσματα από έρευνα για τις πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων στην ΕΕ.
 • Υποστήριξη και έκδοση εγχειριδίου για την διαχείριση δεδομένων σε επίπεδο τοπικής αρχής.
 • 72 τοπικές αρχές θα υποστηριχτούν στην ετοιμασία Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης με αξιόπιστα δεδομένα.
 • Τουλάχιστον 144 δράσεις αναμένεται να υλοποιηθούν από τις Τοπικές Αρχές (2 ανά Σχέδιο Δράσης)
 • Καταρτισμός επενδυτικών σχεδίων σε διάφορους τομείς
 • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση δράσεων που προνοούνται στο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης.
 • Επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έργου.
 • Διάδοση εμπειριών και διδαγμάτων σε άλλες τοπικές αρχές και άλλους φορείς.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο?

Το έργο MESHARTILITY απευθύνεται σε τοπικές αρχές, παροχείς ενέργειας και στους συνδέσμους τους, στις 12 χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετονία, Πολώνια, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία και Κροατία). Οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου αφορούν

 • το νομικό πλαίσιο που διέπει τις χώρες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων
 • εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις υφιστάμενες πρακτικές στον τομέα ανταλλαγής δεδομένων,
 • διάδοση υφιστάμενων καλών πρακτικών σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων, τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και παροχέων ενέργειας και την ανάπτυξη Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης με τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων.

 

 

Logo IEE

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία (EASME), ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.