April 2020
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Вход в системата

Забравена парола? Забравен потребител?
The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Втора европейска кръгла маса

12 March 2015

1На 10 март 2015 г. в Съвета на регионите в Брюксел се проведе Втората европейска кръгла маса, посветена на обмена на енергийни данни, организирана в рамките на проект Meshartility. Двадесет и един участници: специалисти от енергийни компании, сдружения на общини и поддържащи структури на Споразумението на кметовете от 12-те страни, участващи в проекта, представители на европейски институции - Генерална дирекция "Енергетика", Съвместния изследователски център и Секретариата на СнК, обобщиха дискусиите за възможните начини за подобряване на сътрудничеството между местните власти и енергийните компании.

Втората европейска кръгла маса обобщи заключенията от Първата европейска и двете серии национални кръгли маси, организирани в страните, участващи в проекта, и представи резултатите и постиженията му.

Дневният ред бе тематично разделен на три сесии, всяка от които включваше по няколко презентации. Първата сесия бе посветена на придобитите в хода на проекта знания и събраните примери за добри практики, резултатите от оценката на инвентаризацията на базовите емисии и анкетите сред партньорите и участващите общини, както и ролята на регионалните центрове за събиране на данни. Най-важната част от Кръглата маса бе представянето и обсъждането на препоръките към политиките на проекта MESHARTILITY, които бяха включени във втората сесия. Последната сесия се фокусира върху бъдещото развитие на темата за обмена на данни, след приключването на проекта.

Сред примерите за най-добри практики за централизирано събиране на данни единодушно бяха отличени Латвия, където от м. май 2015 г. ще започне публикуването на данни за годишното потребление на електроенергия в онлайн общинска база с данни, и механизмът за обмен на данни на Enel Distribuzione S.p.A. в Италия.

2Обсъждането на препоръките към политиката на европейските и националните институции под формата на работни групи, доведе до заключението, че те трябва да бъдат широко разпространени сред националните и европейските власти и заинтересовани страни. Бяха изразени известни резерви по отношение на практичността от въвеждането на централизирано събиране на данни в законодателството, най-вече на европейско ниво, и „кашата” до която може да доведе подписването на индивидуални споразумения между енергийните доставчици и местните власти.

 

Logo IEE

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАСМИ и Европейската комисия не носят отогорност за използването на съдържащата се в нея информация.